Neljapäev Veb 23

Tallinna Kunstigümnaasiumi avatud uste päevad

Esm, 30.Jan.2017 07:01

Tallinna Kunstigümnaasiumi avatud uste päevad toimuvad 27.02.2017 ja 03.04.2017 kella 9:00 - 12:00 On võimalus külastada erinevaid tunde eelregistreerimise alusel ja vestelda juhtkonna liikmetega.

Eelregistreerimine tundide külastuseks 27.02.2017 asub siin https://goo.gl/forms/KgOGrAgue4YSvR8v2

LAK-õppe kuu (aprilli) ürituste eelinfot vaata siit

LAK-õppe kuu ürituste täpsem kirjeldus ja registreerimise info tuleb 01.03.2017

Vastuvõtt 2017

Reede, 27.Jan.2017 09:10
Vastuvõtt 1. klassidesse

2017/2018 õppeaastal võtab Tallinna Kunstigümnaasium vastu õpilasi järgmistesse klassidesse:
1.a – keelekümblusklass (muu sh vene kodukeelega õpilastele), õpe toimub eesti keeeles
1.b – kunstiklass
1.c eesti/inglise osaline keelekümblusklass (eesti kodukeelega õpilastele), 7 tundi nädalas toimuvad inglise keeles sh loodusõpetus ja kunstiained.
1. klassi õpilastele katseid ei toimu. Klass on täitunud, kui on esitatud 24 avaldust.

Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 1. - 15. märtsini 2017.

Loe edasi

 

Vastuvõtt 10. klassidesse

Uue õppekava järgi alustav 10. lend komplekteeritakse sisseastumiskatsete alusel järgmistele valikusuundadele (70 õpilast)

  • disain (sisaldab ka vabade kunstide aineid)
  • arhitektuur (kohustuslik lai matemaatika, uus õppekava)
  • meedia (parendatud õppekava)

Sisseastumiskatsed koosnevad kahest voorust. Katsetele saab registreeruda alates 1. märtsis kooli kodulehel oleva lingi kaudu.

Loe edasi

Digimõte 2016

Püh, 30.Okt.2016 07:50

Tallinna Kunstigümnaasium võitis Tallinna haridusameti konkursi “Digimõte 2016” projektiga “Loodusmustrid muusikas” ning hakkab põhikooli 3. astmes läbi viima innovaatilist lõimitud õpet, mis ühendab muusika, tehnoloogia, loodusteadused ja inimeseõpetuse. Kool võtab Eestis esmakordselt üldhariduses kasutusele Islandi muusiku Björk´i eestvedamisel välja töötatud 10 äppi, mis ühendavad muusika, looduse, tehnoloogia ning loovuse (BIOPHILIA).

Lisaks on planeeritud koostöös Energia Avastuskeskusega välja töötada õpituba „Muusika ja füüsika“ kõikidele koolidele. Õpituba avatakse külastajatele 1. veebruar 2017. Lõimitud aineõpetus on plaanis juurutada õppekavasse ja rakendada põhikooli III kooliastmes 1. septembrist 2017. Nordeni ehk Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse kaudu soovib kool liituda Põhjamaade BIOPHILIA võrgustikuga.

Loe lisa

Muudatused Tallinna Kunstigümnaasiumi õppekorralduses

Kol, 28.Sep.2016 12:53

  • Tallinna Kunstigümnaasium on koolikellata! Loe täpsemalt siit!
  • Kunstigümnaasiumi päevakava kellaajad on muutunud. Päeva keskel on 40. minutiline õuevahetund ja tunnid algavad 8:15, esimestel klassidel 8:30. Loe täpsemalt siit!
  • Läksime veeranditelt üle trimestritele. Sel õppeaastal on viimast korda neli koolivaheaega. Loe täpsemalt siit!
  • 2016/2017 õppeaastal ja hiljem oma õpinguid 1. klassis alustanud õpilasi hinnatakse sõnaliselt kuni 3. klassi lõpuni. Numbrilisi hindeid hakkavad õpilased saama 4. klassis. Loe täpsemalt siit!
  • Alustas uus klassitüüp inglise/eesti osalise keelekümblusega klass eesti kodukeelega õpilastele. Loe täpsemalt siit!
  • 4.-6. klasside õpilased alustasid lugemisprojektiga „Loen 20 minutit iga päev!“. Loe täpsemalt siit!
  • Puudumiste ja hilinemise põhimõtted põhikoolis ja gümnaasiumis. Loe täpsemalt siit!

Pikapäevarühm

Tei, 26.Apr.2016 19:38

Tallinna Kunstigümnaasium avab tasulise pikapäevarühma. Pikapäevarühm toimub väikeses majas, mis asub kooli territooriumil.

05.09 - 09.09 saavad avaldusi esitada 1. klasside lapsevanemad.

Alates 12.09 ootame avaldusi 2. - 4. klasside lapsevanematelt.

Rühma tunnihind on 0,92€ tund ehk orienteeruvalt 3,68€ päevas. Hinna on kehtestanud Tallinna Haridusamet. Rühmas võib olla terve nädala või ainult mõnel kindlal nädalapäeval. Tasu arvestamisel saab valida kolme kellaaja vahel 12:30 - 16:30 (4 tundi); 12:30 - 14:30 (2 tundi), 14:30 - 16:30 (2 tundi) Kui õpilane on pikapäevarühmas kuni 16:30 peab ta täiendavalt sööma. Toiduraha maksumus on 1,34€ päev. Lapsed söövad 14:15.

Pikapäevarühma avalduse saab küsida klassijuhataja käest.

Täidetud avaldus viia pikapäevarühma õpetaja kätte esimesel pikapäevarühma päeval.

Lapsevanemaga sõlmitakse leping.

Loe lisa.

Leht 1 - 10

Sisu vaatamiste loend : 395446