Neljapäev Aug 25

Foto õpilaspiletile

Tei, 26.Apr.2016 19:38
 
Juhul kui Te ei ole saanud pildistamistel osaleda (mais, 8.08 ja 18.08), siis palun saata õpilase digitaalne foto õpilase näost e-posti aadressile E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud hiljemalt 26.08.2016
Kirjale lisada ka õpilase nimi, isikukood ja klassinumber.  
 

Aktused

Tei, 26.Apr.2016 19:32

 

Kooliaasta avaaktused toimuvad 01.09.2016 Tallinna Kunstigümnaasiumi saalis järgmiselt.

 8:30 2. - 4. klassid

9:15 5. -11. klassid 

10:00 1. ja 12. klassid 

 Seoses ruumipuudusega saalis pääseb iga 1. klassi õpilase aktust vaatama kaks külalist. Ülejäänutel on võimalik jälgida aktust klassiruumidesse paigutatud ekraanidelt või otseülekandega internetist.  

1. klasside info

Kol, 24.Veb.2016 13:41
Tallinna Kunstigümnaasiumis 01.09.2016 õppetööd alustada soovivatel õpilastel on võimalik valida järgmiste 1. klasside vahel.

1a - keelekümblusklass.
Sellesse klassi ootame vene või muu kodukeelega õpilasi. Esimesest päevast alates toimub õppetöö ainult eesti keeles, on mänguline ja arvestab õpilase keele arengu tempoga. Teise klassi jaanuarist lisandub vene keele õpe emakeelna. Kolmandas klassis algavad inglise keele tunnid.  

1b - kunstiklass
Selles klassis on neli kunstitundi nädalas sh 2 tarbekunsti ja 2 kunsti. Kunstiained on tihedalt lõimitud teiste ainevaldkondadega (eesti keel, matemaatika jne).

1c - inglise keele osalise keelekümblusega klass 
Sellesse klassi ootame eesti kodukeelega õpilasi. Õppetöö toimub vastavalt riiklikule õppekavale, kuid loodusõpetuse, kunsti- ja tarbekunsti tunnid toimuvad esimesest päevast alates inglise keeles. Inglisekeelsete tundide teemad on lõimitud teiste õppeainetega. Inglise keele õpe on mänguline ja arvestab teise keele arengu tempoga. 

Kõikides esimestes klassides hinnatakse õpilaste arengut sõnaliselt ehk numbrilisi hindeid ei panda. Muusika tunnis õpivad kõik õpilased flööti mängima (vajalik oma pilli olemasolu ~15 eurot). Iga päev on soovituslik lugema õppimisele või klassivälisele lugemisele kulutada 20 minutit. 

Kõigest täpsemalt juba 14. juunil kell 17:00 1.klasside koosolekul.
29.08 kell 17:00 toimuvad koosolekud klassijuhatajaga. Lapsed võib kaasa võtta - neile on planeeritud tegevused. 

Täpsemat infot saate Mari-Liis Sultsilt
E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud       E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud  
Esm, 29.Det.2008 03:00

 Vastuvõtt 1. klassi 

Dokumenid, mis tuleb esitada enne uue õppeaasta algust (kohtade olemasolul):
- õpilase sünnitunnistuse koopia;
- tervisekaart;
- koolivalmiduskaart (lasteaiast);
- lapsevanema dokumendi koopia;
- avaldus (täidetakse kohapeal). 
 
Täiendav info kantseleist telefonil 661 6891 või e-postil E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud  
 
Vastuvõtt 10. ja 11. klassi
 
Tallinna Kunstigümnaasium avab 01.09.2016 ühe 10. klassi lennu (80 õpilast) spetsialiseerumisvõimalusega meedia ja tarbekunsti suunale.
 
Dokumendid palume esitada perioodil 08.08.2016 - 17.08.2016 kooli kantseleisse.
Katseid saab veel teha kokkuleppel direktoriga perioodil 01.08 - 04.08! 
 
 
Esitada on vaja
 - põhikooli lõputunnistus (10. klassi tulijatel);
 - väljavõte õpilasraamatust ja tunnistus (11. klassi tulijatel);
 - isikut tõendava dokumendi koopia;
 - avaldus (täidetakse kohapeal).
 
Kõik õpilased peavad läbima 10. ja 11. klassi astudes katsed. Katseid saab kokkuleppel sooritada ka dokumentide esitamise perioodil.  
 
INFO KATSETE KOHTA 
Tarbekunsti õppesuunale kandideerimiseks tuleb sooritada praktiline ülesanne.
Kaasa võtta 9.klassi klassitunnistuse koopia (see jääb kooli) ja kui on siis ka oma tööde portfoolio. 

Praktilise ülesande teema: NATÜÜRMORT KATTEVÄRVIDEGA
Töövahendid: kaasa võtta A2/A3 joonistuspaber või maalialus ja kattevärvid(guaššvärvid, akrüülvärvid, õlivärvid). Samuti pintslid, maalilaused ja vajadusel puhastusvahendid.  

Meedia  õppesuunale kandideerimiseks tuleb sooritada praktiline ülesanne.
Kaasa võtta 9.klassi klassitunnistuse koopia (see jääb kooli) ja kui on siis ka oma tööde portfoolio. 

Praktilise ülesande teema: PLAKATREKLAAMI KOOSTAMINE
Töövahendid: kaasa võtta A2/A3 joonistuspaber  ja kattevärvid (guaššvärvid, akrüülvärvid, pintslid või pliiatsid).

Lisainfo gümnaasiumi astumiseks: Mari-Liis Sults, direktor661 6891 E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud  
 
 
 
Vastuvõtt 2016/2017 Eelkooli
Ootame eelkooli registreerijaid avaldusi kirjutama kooli 01.08.2016 - 31.08.2016 igal tööpäeval kella 10:00 - 15:00 kantseleis. 

Komplekteerime kolm rühma
E 16:30 - 18:15 (segarühm), 
T 08:00 - 9:50 (muu emakeelega laste rühm),
K  8:00 - 9:50 (eesti kodukeelega laste rühm). 
 
Kuutasu on 30 eurot, millest 15 eurot on kohatasu (tuleb alati tasuda) ja teine 15 eurot muutub vastavalt kohalkäimistele. Lapsevanemaga sõlmitakse leping. 
 
Eelkooli koosolek toimub septembri teisel nädalal. Eelkool alustab oktoobris.


Tallinna Kunstigümnaasium kiidab

Esm, 01.Veb.2016 00:00
Tallinna Kunstigümnaasium kiidab 3. õppeveerandil ainult väga headele tulemustele õppinud õpilasi.
Hea töö!

http://koplikool.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=250&Itemid=125

Leht 1 - 10

Sisu vaatamiste loend : 398911