Kool avatud

E - R 8.00 - 20.00

Tel 661 6891

Kantselei avatud

E - R 8.00 - 16.00

Tel 661 6891

Distantsõpe

Head õpilased ja lapsevanemad.
Seoses sellega, et koroonaviirus levib Eesti siseselt inimest inimesele kuulutati välja riigis eriolukord.

Eriolukorra ajal ei viibi koolis õpetajaid; õpilased ei tule kooli sööma ega vastama; lapsevanemad ei saa juhtkonnaga kohtuda; ümarlaudu ei korraldata. Koolimaja on suletud! Eriolukord nõuab ka seda, et lapsed viibiksid eelkõige kodus, kõik huvikoolid on samuti suletud ning huviringid ei toimu ja spordivõistlused, gümnaasiumi katsed, Playbox jne on edasi lükatud. Lubatud on värskes õhus liikumine. Kokku puutumine teiste inimestega tuleb eriolukorra ajal viia miinimumini.

Lisame siia pidevalt uuenevat infot Tallinna Kunstigümnaasiumi distantsõppe kohta. Palun olge kannatlikud, sest hetkel alles loome siia terviklikku sisu.

Koroonaviiruse ametlik info

Mari-Liis Sults
Direktor

 

Õppetöö korralduse põhimõtted.

Tallinna Kunstigümnaasiumis on distantsõppe ajal e-õpe korraldatud järgmiselt.

TUNNIPLAAN JA EKOOL
1. Õpe toimub tunniplaani järgselt. Tunniplaan
2. Igal päeval enne kella 16.00 sisestavad kõik järgmisel päeval toimuvate tundide õpetajad ainult järgmise päeva töö koduse ülesandena eKooli.
3. E-kool ei ole suhtluskeskkond. Seal edastame ainult õppimist järgmiseks päevaks kehtiva tunniplaani järgi.
4. Saate lapsevanemana/õpilasena otsustada kas alustate ülesande tegemist samal õhtul või siis jagate lapsele info ja ta saab ülesandega tegeleda järgmisel päeval, kui on kodus.
5. Õpetajad arvestavad ülesannete mahu puhul õpilase üksinda töötamise võimet, mis on madalam üksi kodus, kui tavapäraselt klassiruumis.
6. Täiendavalt e-õppele koduseid ülesandeid ei anta.

HINDAMINE JA ESMANE TAGASISIDE
1. Iga e-ülesande järel on selgelt kirjas, kas õpetaja ootab seda ülesannet endale tagasi hindamiseks samal päeval/hiljem või oli antud ülesanne ettevalmistuseks või harjutamiseks järgmise tunni jaoks.
2. Iga aineõpetaja võib teha esimese kahe nädala jooksul ühe hindelise töö. Distantsõppe pikenemisel toimuvad kontrolltööd tavapäraselt seadustele.
3. Õpetajatel on õigus, mitte kohustus igapäevaseid ülesandeid kontrollida ja sisestada eKooli tagasisidena A või MA. Sel viisil saab vanem ja õpilane teada, kas antud päevane ülesanne on sooritatud või mitte. Tegemist ei ole hindega. Nendest lähtuvalt võib õpetaja hiljem hinde kokku panna, kuid ei pea. Sellest annab teada õpetaja.

2. TRIMESTRI HINNETE JÄRELE VASTAMINE
2. trimestri hinnete järele vastamiseks palun kirjutada e-kiri aineõpetajale või klassijuhatajale ja õpetaja esitab järelvastamiseks e-ülesande.

ÕPILASE HAIGESTUMINE
Kui õpilane on haige/reisil, siis tuleb sellest klassijuhatajale teada anda. Haige laps ei pea e-õppe ülesandeid lahendama. Laps vastab peale terveks saamist õpetajaga kokkuleppel vajalikud teemad järele. Kui laps ei ole haige, siis ta osaleb e-õppes.

ÕPILASTE ISIKLIKUD E-POSTID
Kindlasti kasutame suurel määral opiq jt keskkondi, mis vajavad sisse logimist. Selleks, et seda kasutada on vaja luua lapsele e-post. Alla 13. aastasele lapsele saab luua gmaili aadressi, mis on seotud lapsevanema e-posti kontoga, kui see on gmail. See on võimalik ka teiste e-posti teenuse pakkujatega. Palun kindlasti luua lapsele e-posti konto.

HUVITUNNID JA VALIKKURSUSED
1.-9. klasside huvitunde sel perioodil ei toimu, sest õpilased ei ole uutesse huvitundidesse registreerunud. Gümnaasiumi õpilaste valikkursused toimuvad, sest õpilased on oma valikud teinud ning kursuste läbimine on oluline gümnaasiumi lõpetamise seisukohast.

KONTAKTI VÕTMINE
Kõik kooli kodulehel olevad telefonid töötavad ja kõned jõuavad nende inimesteni, kellele helistate sh tugipersonal. Õpetajate e-postid leiate kooli kodulehelt kontaktide alt. Kui sealt ei leia, siis võtke ühendust klassijuhatajaga.

Tallinn.ee