Kool avatud

E - R 8.00 - 20.00

Tel 661 6891

Kantselei avatud

E - R 8.00 - 16.00

Tel 661 6891

Eelkool

EELKOOL

Tallinna Kunstigümnaasiumi eelkool 2020/2021. õa
Tallinna Kunstigümnaasiumi eelkool alustab õppetööga jaanuaris 2021 ning toimub kahel päeval nädalas. Kogu õppetegevus toimub eesti keeles ja mänguliselt.

Teisipäev

 1. rühm kell 13.30 – 15.15

Vahetegevused kell 15.20 – 15.50

 1. rühm kell 16.00 – 17.45

Kolmapäev

 1. rühm kell 13.30 – 15.15

Vahetegevused kell 15.20 – 15.50

 1. rühm kell 16.00 – 17.45

 

Tallinna Kunstigümnaasiumi eelkooli põhieesmärkideks on:

 • koolikeskkonnaga harjumine,
 • sotsiaalsete oskuste harjutamine (nt kuulamine, arvamuse avaldamine, viisakaks jäämine, emotsioonide kontrollimine, oma korra ootamine, õppimine rühmas ja üksinda),
 • tähtede õppimine ja nende õigekiri,
 • sõnade kokku lugemise õppimine,
 • numbrite õigekiri, arvutamine.

Kogu õppetegevus toimub eesti keeles ja mänguliselt.

Kõikides õpperühmades saab valida ühe täiendava õppetegevuse lisaks tavapärasele eelkoolile. Valikus on:

 • inglise keele algõpe,
 • vene keele algõpe,
 • robootika,
 • kunstiline tegevus.

Valitud tegevus kestab 30 minutit ja algab enne või peale eelkooli tegevusi. Kõik tegevused toimuvad mänguliselt, vastavalt laste eale.

Oma lapse saab eelkooli registreerida SIIT.