Kool avatud

E - R 8.00 - 20.00

Tel 661 6891

Kantselei avatud

E - R 8.00 - 16.00

Tel 661 6891

Distanstõppe korraldus järgmiseks kaheks nädalaks

Lugupeetud õpilased ja lapsevanemad.

Seoses sellega, et koroonaviirus on jõudnud olukorda, kus levib Eesti siseselt inimest inimesele kuulutati välja riigis eriolukord. Kaheks nädalaks suletakse kõik Eesti koolid. Tallinna Kunstigümnaasium on suletud 16.03 – 29.03 Ministeeriumi otsust distantsõppele minna võib lugeda siit.

Koolis ei viibi õpetajaid; õpilased ei tule kooli sööma ega vastama; lapsevanemad ei saa juhtkonnaga kohtuda; ümarlaudu ei korraldata. Koolimaja on suletud! Eriolukord nõuab ka seda, et lapsed viibiksid eelkõige kodus, kõik huvikoolid on samuti suletud ning huviringid ei toimu ja spordivõistlused, gümnaasiumi katsed, Playbox jne on edasi lükatud. Lubatud on värskes õhus liikumine. Kokku puutumine teiste inimestega tuleb eriolukorra ajal viia miinimumini.

E-õpe hakkab toimuma igapäevaselt Kunstigümnaasiumis järgmisel viisil:

  1. Õpe toimub tunniplaani järgselt.
  2. Igal päeval enne kella 16.00 sisestavad kõik järgmisel päeval toimuvate tundide õpetajad järgmise päeva töö koduse ülesandena eKooli.
  3. Saate lapsevanemana/õpilasena otsustada kas alustate ülesande tegemist samal õhtul või siis jagate lapsele info ja ta saab ülesandega tegeleda järgmisel päeval, kui on kodus.
  4. Õpetajad arvestavad ülesannete mahu puhul õpilase üksinda töötamise võimet, mis on madalam üksi kodus, kui tavapäraselt klassiruumis.
  5. Iga aineõpetaja teeb kahe nädala jooksul vähemalt ühe hindelise töö ja maksimaalselt kolm hindelist tööd. Õpetajatel on õigus, mitte kohustus igapäevaseid ülesandeid kontrollida ja sisestada eKooli tagasisidena A või MA. Sel viisil saab vanem ja õpilane teada, kas antud päevane ülesanne on sooritatud või mitte.
  6. Kui õpilane on haige/reisil, siis tuleb sellest klassijuhatajale teada anda. Haige laps ei pea e-õppe ülesandeid lahendama. Laps vastab peale terveks saamist õpetajaga kokkuleppel vajalikud teemad järele. Kui laps ei ole haige, siis ta osaleb e-õppes.
  7. 2. trimestri hinnete järele vastamiseks palun kirjutada e-kiri aineõpetajale või klassijuhatajale ja õpetaja esitab järelvastamiseks e-ülesande.
  8. Täiendavalt e-õppele koduseid ülesandeid ei anta.

1.-9. klasside huvitunde sel perioodil ei toimu, sest õpilased ei ole uutesse huvitundidesse registreerunud. Gümnaasiumi õpilaste valikkursused toimuvad, sest õpilased on oma valikud teinud ning kursuste läbimine on oluline gümnaasiumi lõpetamise seisukohast.

Kõik kooli kodulehel olevad telefonid töötavad ja kõned jõuavad nende inimesteni, kellele helistate sh tugipersonal.
Õpetajate e-postid leiate kooli kodulehelt kontaktide alt. Kui sealt ei leia, siis võtke ühendust klassijuhatajaga.

Palun hoidke õpilaste kontakt teiste inimestega nii minimaalsetena kui võimalik ja peske enda ja nõustage lapsi oma käsi pesema.

Õpilased, kes tulevad reisidelt tagasi jäävad karantiini 14. päevaks. Palun need juhud arutada läbi klassijuhatajaga ja vajadusel koostame õpilasele individuaalse õppimise plaani.

Olge terved, vastutavad kodanikud ja ärge tekitage paanikat!

Mari-Liis Sults
Direktor

Jäta oma vastus


Te peate logima sisse selleks, et jäta kommentaar.

Tallinn.ee