Kool avatud

E - R 8.00 - 20.00

Tel 661 6891

Kantselei avatud

E - R 8.00 - 16.00

Tel 661 6891

Eelkool

EELKOOL

Tallinna Kunstigümnaasiumi eelkooli põhieesmärkideks on
  • koolikeskkonnaga harjumine,
  • sotsiaalsete oskuste harjutamine (nt kuulamine, arvamuse avaldamine, viisakaks jäämine, emotsioonide kontrollimine, oma korra ootamine, õppimine rühmas ja üksinda),
  • tähtede õppimine ja nende õigekiri,
  • sõnade kokku lugemise õppimine,
  • numbrite õigekiri, arvutamine.

Kogu õppetegevus toimub eesti keeles ja mänguliselt.

Kõikides õpperühmades saab valida ühe täiendava õppetegevuse lisaks tavapärasele eelkoolile. Valikus on

  • inglise keele algõpe,
  • vene keele algõpe,
  • vene keel emakeelena (tähed, lugemine),
  • robootika,
  • kunstiline tegevus.

Valitud tegevus kestab 30 minutit ja algab enne või peale eelkooli tegevusi. Kõik tegevused toimuvad mänguliselt, vastavalt laste eale.

E õhtuti (segarühm eesti ja muu kodukeelega lastele)
16:00 – 16:30 täiendav õppetegevus
16:30 – 18:15 eelkool

T hommikul (eesti kodukeelega lastele)
8:15 – 10:00 eelkool
10:00 – 10:30 täiendav õppetegevus

K hommikul (vene ja muu kodukeelega lastele)
8:15 – 10:00 eelkool
10:00 – 10:30 täiendav õppetegevus

N õhtul (segarühm eesti, vene ja muu kodukeelega lastele)
16:00 – 16:30 täiendav õppetegevus – peab valima ühe
16:30 – 18:15 eelkool

Eelkooli kuutasu on 30 eurot. Sellest moodustab osalustasu 15 eurot ja tasu kohal käimise eest teise 15 eurot. Osalustasu tuleb tasuda isegi siis, kui laps on terve kuu haige. Lapsevanemaga sõlmitakse leping. Eelkooli teenuse pealt saab tulumaksu tagastust.

Täiendava õppetegevuse eest tuleb tasuda eelkooli kuutasule lisaks igakuiselt 5 eurot. Täiendavat õppetegevust ei saa valida ilma eelkoolita. Eelkooli saab valida ilma täiendava õppetegevuseta.

Eelkooli registreerimise link on https://goo.gl/forms/HdXX5MkhnXITbYAV2

Tallinn.ee