Kool avatud

E - R 8.00 - 20.00

Tel 661 6891

Kantselei avatud

E - R 8.00 - 16.00

Tel 661 6891

Eelkool

EELKOOL

Tallinna Kunstigümnaasiumi eelkooli põhieesmärkideks on
  • koolikeskkonnaga harjumine,
  • sotsiaalsete oskuste harjutamine (nt kuulamine, arvamuse avaldamine, viisakaks jäämine, emotsioonide kontrollimine, oma korra ootamine, õppimine rühmas ja üksinda),
  • tähtede õppimine ja nende õigekiri,
  • sõnade kokku lugemise õppimine,
  • numbrite õigekiri, arvutamine.

Kogu õppetegevus toimub eesti keeles ja mänguliselt.

Kõikides õpperühmades saab valida ühe täiendava õppetegevuse lisaks tavapärasele eelkoolile. Valikus on

  • inglise keele algõpe,
  • vene keele algõpe,
  • robootika,
  • kunstiline tegevus.

Valitud tegevus kestab 30 minutit ja algab enne või peale eelkooli tegevusi. Kõik tegevused toimuvad mänguliselt, vastavalt laste eale.

Oma lapse saab eelkooli registreerida SIIT.

Tallinn.ee