Kool avatud

E - R 7.30 - 19.00

Tel 661 6891

Kantselei avatud

E - R 9.00 - 16.00

Tel 661 6891

Hoolekogu

Liis Reinumägi – õpetajate esindaja
Tiiu Vändrik – õpetajate esindaja
Jaanika Kutsar – lapsevanemate esindaja
Ilona Juhansoo – lapsevanemate esindaja
Liina Heinmaa – lapsevanemate esindaja
KOV esindaja (hetkel määramata)
Annabel Hiis – õpilaste esindaja
Ain Luks – lapsevanemate esindaja, hoolekogu esimees

Hoolekogu e-posti aadress: tkghoolekogu@gmail.com

 

TALLINNA KUNSTI GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK PROTOKOLL nr.2 õppeaasta 2015/2016

Aeg: 18.02.2016. kell: 18:30- 19:15
Koht: Tallinna Kunstigümnaasium
Osavõtjad:  Ain Luks- Lastevanemate esindaja
Jaanika Kutsar- Lastevanemate esindaja
Ilona Juhansoo- Lastevanemate esindaja
Katrin Prems- Vilistlaste esindaja
Liina Heinmaa-Lastevanemate esindaja
Tiiu Vändrik- Õpetajate esindaja
Annabel Hiis – õpilaste esindaja
Mari-Liis Sults- Direktor (külaline)
Puudusid: Liis Reinumägi – Õpetajate esindaja
Põhja Tallinna linnaosa esindaja

 

PÄEVAKORD:

 1. Koolimeenete tutvustamine
 2. Küsitluste 2016/2017 päevaplaan ja vaheajad ning söökla rahulolu tulemuste tutvustamine
 3. Koolivorm
 4. Küsitluse „Euroopa Noored“ tulemuste tutvustus
 5. Jooksvad küsimused

 

Päevakorrapunkt nr. 1

Tellitud on järgmised kooli logoga meened:

 • Tass. Kaelasall.  Stressipall. Käepaelad. Võtmehoidja. Pastakad. Harilikud pliiatsid. Märkmik.

Kõik meened pannakse lähiajal fuajeesse kõigile nähtavale kohale ja soovijatel on võimalik tooteid endale soetada.

 

Päevakorrapunkt nr. 2

Direktori põhjalik ülevaade 2016/2017 õpeaasta päevaplaani ja vaheaegade küsitlusest:
•      Õpetajatest vastas 29, kellest 10 soovib kooli algust kell 8:00 ja teised pigem hiljem.
•      Õuevahetunde soosib 21 õpetajat 29st.
•      Üleminekut trimestritele samuti 21 õpetajat 29st.
•      Õpilasi vastas 92. Nendest 26 soovis kooli alustada kell 8:00 ja teised pigem hiljem.
•      Õuevahetunde soovis 58 õpilast.
•      Üleminekut trimestrile soovis 39 õpilast.
•      Lapsevanemaid vastas 155.  Nendest 66 soovis alustada õppetööga kell 8:00 ja 89 nendest pigem hiljem.
•      Õuevahetunde soosib 98 lapsevanemat
•      Trimestritele üleminekuga on 84 lapsevanemat nõus ja 39 ei oska öelda.

Direktori põhjalik ülevaade söökla rahulolu küsitlusest:

•      Vastajaid vähem – liiga järjestikku
•      50 % vastajatest käib iga päev sööklas söömas.
•      Söömiseks on aega piisavalt.
•      Järjekord liigub pigem aeglaselt.
•      Hommikust süüakse kodus 63 % või ei süüa üldse 25 %
•      Sooja toidu valik 42 % normaalne (hinne 3)
•      Toorsalatite valik 37 % normaalne (hinne 3)
•      Magustoitude valik 33 % normaalne (hinne 3)
•      Teenindus 36% hea (hinne 4)

 

Päevakorrapunkt nr. 3

Koolivorm hoolekogu liikmete seas poolehoidu ei leidnud. Õpilaste esindaja sõnutsi tunnevad õpilased puudust kooli logoga mütsist. Direktor ja õpilaste esindaja jätkavad mütsi teemal läbirääkimisi. Kool tellib lastele kooli logoga t-särgid, et ühiselt käija spordivõistlustel, olümpiaadidel, laulupeol ja teistel üritustel, kus oma kooli auga esindada.

 

Päevakorrapunkt nr. 4

Jaanika käis hoolekogude teabepäeval, kus tutvustas lastearst Ene Tomberg Euroopa Noored poolt läbi viidud uuringu tulemusi. Jaanika soovis direktorilt väikest ülevaadet, kuidas on meie kooli noorte hulgas olukord tubaka, alkohooli ja narkootikumide tarbimisega. Direktori kokkuvõte:

 • Selleks, et eakaaslastega ühesugune olla alkoholi jooma ei pea. Alkoholi joomine suurendab austust enda vastu mõnel määral, arvas 11%, kui TLN keskmine oli 9%. Alkoholisisaldusega karastusjooke ei jooda. Kanget alkoholi viimase 30 päeva jooksul ei ole tarbinud 75 %, 6-19 korda on tarbinud 10 %, Tln keskmisest rohkem.                          Kas üldse olete alkoholi tarbinud – kõik vastused 2% suuremad Tln omadest 27 % 1-2 korda elus. Tarbivad alkoholi pigem oma kodus või sõprade juures, kui vabas õhus ja klubides ja väljasõitudel. Esmakordselt joodi alkoholi 11-13 aastaselt.
 • Peredes suitsetatakse rohkem kui Tln keskmine. Elu jooksul tarbitud sigarettide suur kogus on Tln omast kõrgem 24% vs 13% sama on ka viimase 30 päeva jooksul suitsetamisega. Esmakordne suitsetamine toimub enamast 11 a või nooremalt. Iga päev on hakatud suitsetama 15 a või hiljem. Vanemate suhtumisel suitsetamisesse 7% lastel ei hooli vanemad sellest. Igaüks tunneb 2-4 sõpra, kes suitsetavad tubakat ja kanepit.
 • Uinuteid on tarbitud 6-19 korda 14 % vs TLN 2%   83% pole tarbinud

 

Päevakorrapunkt nr. 5

Kui lapsel on vaja keset koolipäeva koolist lahkuda, kirjutab selleks tõendi klassijuhataja või meditsiini töötaja. See on vajalik, et garderoobi töötaja avaks õpilasele välisukse. Kahjuks mõned ´´nutikamad´´ õpilased hakkasid tõendeid võltsima. Toimud uute ideede otsimine.

Mobiiltelefoni kasutamine tunniajal on siiani suur probleem. Mõelda preemia programma õpetajatele ja õpilastele, et vähendada telefoni kasutamist tunnitööks mitte otstarbekalt.

Hoolekogu esimees tõstatas teema, kas meie kooli gümnasiste on võimalik ettevalmistada EKA tudengiteks? Kas me teame, mida EKA kooli sisseastumis katsetel küsitakse? Direktor hakkab asjaga tegelema, et meie gümnasistide edasine kunsti õpe oleks lihtsam.

Arenguvestluse küsimuste täitmine on üle viidud e-kooli. See on vajalik aja kokkuhoiu huvides. Õpetaja, lapse ja lapsevanema kohtumised toimuvad endiselt.

Kool soetas mõni aeg tagasi müra valgusfoorid. Varsti hakatakse neid algklasside koridoris ka kasutama.

 

Protokollis Jaanika Kutsar

 

TALLINNA KUNSTI GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK PROTOKOLL nr.1 õppeaasta 2015/2016

Aeg: 28.10.2014. kell: 18:00- 19:45

Koht: Tallinna Kunstigümnaasium

Osavõtjad:  Ain Luks- Lastevanemate esindaja

Jaanika Kutsar- Lastevanemate esindaja

Ilona Juhansoo- Lastevanemate esindaja

Katrin Prems- Vilistlaste esindaja

Liina Heinmaa-Lastevanemate esindaja

Tiiu Vändrik- Õpetajate esindaja

Liis Reinumägi- Õpetajate esindaja

Mari-Liis Sults- Direktor (külaline)

Karin Tammemägi- Põhja Tallinna linnaosa esindaja

Puudusid: Marleen Rahu- Õpilaste esindaja

 

PÄEVAKORD:

 1. Direktori sõnavõtt
 2. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
 3. Jooksvad küsimused

 

Päevakorrapunkt nr. 1

Direktor tutvustab TKG 2015/2016 õppeaasta eesmärke.

Direktor tutvustab oma visiooni ja muudatusi koolielus.

 

Päevakorrapunkt nr. 2

Toimub hääletamine.

Otsus: Hoolekogu esimeheks valitud Ain Luks,

poolt hääletab 8, vastu 0

Toimub hääletamine.

Otsus: Hoolekogu aseesimeheks valitud Jaanika Kutsar,

Poolt hääletab 8, vastu 0

Toimub hääletamine.

Otsus: Hoolekogu protokollijaks valitud Jaanika Kutsar,

Poolt hääletas 8, vastu 0

 

Päevakorrapunkt nr. 3

Probleemiks on tagumine trepp. Laste ohutuse huvides kaalutakse uste lukustamist. Tuletõrje eeskirjdase kohaselt pole see lubatud. Ain Luks tegi ettepaneku paigaldada pettekaamerad. Kui lapsed on teadlikud, et iga nende lollus võib juba homme olla vanemate meili kastis, kaob isu seal lolluste tegemine/kõõlumine. Hoolekogu toetab otsust.

Koolis on uued õpetajad: keemia, füüsika, keelekümbluse klassiõpetajad ja väikeklassi õpetaja. Seoses sellega, et Tallinna Haridusamet palus abi probleemsete laste õpetamise, avati koolis uue väikeklassina 1. klass.

Meie kooli keelekümblusklasside õpetajad on palutud koolitama õpetajaid, kes õpetavad pagulas lapsi, läbirääkimised detailide osas käivad.

Sõna võtab Põhja Tallinna linnaosavanem Karin Tammemägi. Uurib kuidas on mõjutanud supiköögi sulgemine siin kandi liikumist (trammis, tänavatel). Õpetajad räägivad, et paremaks. Annab teada, et Kopli liinide ehitus peaks algama juba tuleva aasta algusest.

Ilona Juhansoo uurib kuidas direktor on rahul oma uue ametiga? Direktor on rahul, rõõmus, enesekindel ja lootusrikas.

 

Koosoleku protokollis Jaanika Kutsar