Kool avatud

E - R 8.00 - 20.00

Tel 661 6891

Kantselei avatud

E - R 8.00 - 16.00

Tel 661 6891

Huviringid

Huvitunnid I trimestril

Iga 1.-9. klassi õpilane valib endale trimestriks ühe huvitunni.

Loe läbi allpool olevad huvitundide kirjeldused ja vali endale kõige rohkem huvi pakkuv tund. Registreerida saad siin:

1.-3. klassi õpilaste registreerimine

4.-6. klassi õpilaste registreerimine

7.-9. klassi õpilaste registreerimine

1.-3. klass

Male

Tule malesse! Male on põnev mäng, mis aitab sul arendada loogilist mõtlemist. Huvitunnis õpid planeerima ette oma tegevusi, harjutad matemaatilist mõtlemist ja õpid ka paremini suhtlema.

Robootika

Robootika huvitunnis õpime me probleeme lahendama ning seejärel ka lahendust oma silmadega nägema. Ootame selliseid õpilasi kellele pakub huvi juhtnööride järgimine ning ka nende koostamine.

Ettevõtlus ja õpilasfirmad

Ettevõtluse huvitunnis on sul võimalik midagi täitsa ise ette võtta ja luua! Siin saad sa olla loov ja leida ise lahendusi probleemidele.  Huvitunnis on palju praktilisi tegevusi, mille kaudu õpitakse tundma majandusega seonduvat, suheldakse ja õpitakse tegema koostööd. See huvitund annab sulle palju oskusi igapäevaeluks ja tulevikuks.

Enese ja maailma avastamine läbi liikumise

Siin tunnis saab teada, kuidas just sulle meeldib liikuda. Saame teada, kuidas läbi tantsu ja liikumise saab avastada maailma. Huvitunnis õpid ära tundma, mida just sulle meeldib kõige rohkem teha.

English extra lesson – “English Atelier”

„English Atelier“ helps students develop the English language skills. It´s important to start developing these abilities as early as possible to give to the students the confidence that they need.  This lesson is an Atelier where you will learn English, in an easy and funny way, with games, challenges and sharing experiences and knowledge.

Jooga

Tule õpi joogat!

Selles tunnis saad liikuda läbi mängu, suhelda ja leida sõpru. Teha jooga harjutusi ja kuulata muusikat.

Tunnis osalejal on dressid seljas.

Loodusteaduslikud katsed

Miks? Mis juhtub kui? Kuidas see töötab? Looduses on palju küsimusi millele tahame vastuseid saada. On huvitav mõelda, kuidas või miks mõned asjad on nii nagu nad on. Just sellistele küsimustele leiamegi üheskoos vastused. Palju põnevaid loodusteaduslikke katseid koos järelduste ja aruteludega.

Matemaatika õppimine arvutiga

Selles huvitunnis tutvume erinevate arvuti ja nutiseadmete keskkondade, mängude ning äppidega, mis aitavad kaasa ja teevad matemaatika õppimise huvitavamaks.

Enamuse ajast me lahendame ülesandeid ja kinnistame tunnis õpitut arvutis. Kursuse lõpetuseks loome ka ise mängulise matemaatika äppi.

Paberi-ja kartongitööd

Selles huvitunnis on sul suurepärane võimalus valmistada  paberist ja kartongist ägedaid praktilisi esemeid (õnnitluskaardid, šokolaadikaardid, märkmikud, karbid jne). Õpid kasutama uusi põnevaid tehnikaid ja materjale, millega sa veel tööõpetuse või tarbekunstitundides pole kokku puutunud.   Oodatud on kõik kunsti ja meisterdamishuvilised õpilased!

Programmeerimine arvutiga või ilma

Kas tahad teada, kuidas töötab arvuti? Tahad sa ise osata teha kodulehte veebis? Või huvitab sind hoopis, kuidas kirjutada oma programm arvuti jaoks, mis teeb midagi naljakat või keerulist? Kui jaa, siis ootan sind osalema programmeerimise huvitundides. Iga kord õpid sa midagi ise tegema arvutiga. Iga kord teeme midagi põnevat, huvitavat või naljakat. Iga kord on sul vaja mõelda, kuidas mingi ülesanne lahendada. Programmeerimise huvitunde on 11-12, iga kord 45 minutit. Sa ei pea väga midagi oskama enne, vaid oluline on, et sul on huvi õppida programmeerima. Huvitunni õpetaja on olnud programmeerija 18 aastat ja õpetanud seda neli aastat ning nüüd on tal võimalus õppida, kuidas seda sulle õpetada.

Savi – sellest valmistatud põnevad esemed, vormid, kunstiteosed

 1. Huvitunnis saad õppida erialale omaseid töövõtteid ja tehnikaid.
 2. Valmistada õpitud oskustele vastavalt erinevaid töid.
 3. Näputehnika.
 4. Ribatehnika.
 5. Vormitehnika.
 6. Plaaditehnika.
 7. Segatehnika.
 8. Modelleerimine. (Topsikud, kausid, kujud, pannood, loomad/linnud, kruusid, kaanega anumad)
Teeme enda multifilme!

Kas poleks tore teha ise valmis päris ehtne multifilm? Selles huvitunnis räägime multikatest ning teeme gruppides ise valmis multifilmid. Iga grupp saab valida endale multifilmitegelased ning teema ette antud nimekirjast, millest nad multifilmi teevad. Multifilmi joonistad valmis täiesti ise! See tähendab seda, et maalid valmis multifilmi tausta ning joonistad multifilmitegelased. Filmide tegemisel kasutame värve, pliiatseid, kääre, paberieid ja fotoaparaati (fotoaparaat on õpetajal olemas) – maalime, joonistame, pildistame ja lõikame. Lõpuks vaatame koos enda tehtud multifilme!

Teeme head!
Teeme koos head! Selles huvitunnis saad teada, mis on heategevus. Me uurime, kuidas aidata klassikaaslasi, pere, kooli või neid, kes elavad meie ümber. Mängime ja kasutame nutivahendeid! Selleks, et saada aru, kuidas head üldse tehakse, käivad meil külalised ja käime ise külas kohtades, kus sedatehakse. Lõpuks proovime ka ise mõne heateo läbi viia.
Üldkehaline ettevalmistus (ÜKE) ja liikumismängud

Huvitunnis tehakse tutvust erinevate traditsiooniliste spordialade baasoskustega (kergejõustik, pallimängud, võimlemine) ning oluline roll on ka liikumismängudel. Läbi mitmekesiste mänguliste tegevuste arendatakse kiirust, vastupidavust, jõudu, tasakaalu, painduvust ja osavust/koordinatsiooni. Tegevuste mitmekesistamiseks kasutatakse erinevaid vahendeid. Liikumistegevuste läbiviimisel toetume kehalise kasvatuse ainekavale ja uuele liikumisõpetuse ainekavale. Treeningriietus: Sügisel on soovitav kaasa võtta nii lühike kui ka pikk dress ning jalga panna tossud, sest nii palju kui võimalik toimuvad treeningud õues. Vihmase ilma korral on tegevused võimlas.

4.-6. klass

Avalik esinemine

Kas oled väsinud nendest tundidest, kus õpetaja palub õpilastel teha ettekandeid valminud plakatite või esitluste põhjal ja kõik loevad infot paberilt või ekraanilt maha? Kas oled kuulnud, et tihti räägitakse nii vaikselt ja ebahuvitavalt, et keegi ei jaksa kuulata?

Selles huvitunnis harjutame, kuidas teha konkreetset, sisukat ja põnevat ettekannet, mida kõik

kaasõpilased huviga kuulama jäävad. Teeme ettekandeid toetudes plakatitele ning slaidiesitlustele.

Ettevõtlus ja õpilasfirmad

Ettevõtluse huvitunnis on sul võimalik midagi täitsa ise ette võtta ja luua! Siin saad sa olla loov ja leida ise lahendusi probleemidele.  Huvitunnis on palju praktilisi tegevusi, mille kaudu õpitakse tundma majandusega seonduvat, suheldakse ja õpitakse tegema koostööd. See huvitund annab sulle palju oskusi igapäevaeluks ja tulevikuks

Bänd

Tule muusikuks! Loome bändi mis koosneb vokalistist, kahest kitarristist, trummarist ning bassistist. Õpime oma instrumente helipulti ühendama ning üksteisega koos üht laulu mängima.

Varasem muusikukogemus pole nõutud.

Filmianalüüs (eesti keeles)

Kas Sulle meeldib filme vaadata? Tule vaatame filme koos, mõnusas seltskonnas! Äkki näed midagi ennenägematut ja leiad endale uusi lemmikuid – filme, näitlejaid, režissööre. Huvitunnis ,,Filmianalüüs (eesti keeles)’’ vaatame ingliskeelseid filme erinevatel huvitavatel teemadel. Pärast filme vestleme ja arutleme selle üle, mida oleme vaadanud. Vaatame 10 nädala jooksul kokku 2-3 filmi. NB! Kõik filmid on inglise keeles ja kõikidel filmidel on eestikeelsed subtiitrid. Huvitunnis osalemise eelduseks on eestikeelsete subtiitrite lugemise oskus.

Inglise keel

Kui Sulle meeldib inglise keel või tahaksid seda paremini osata, on Sul selles huvitunnis võimalus seda teha mängulisemalt kui tavatunnis. Me mängime (rühmamängud, Bingo, Kahoot, Quizziz jne), loeme, laulame, vestleme ja kirjutame õpikut ja töövihikut kasutamata!

Laulumängud ja tantsud

Laulumängude , tantsude huvitundides õpime meil tuntud ringmänge, tantse, et nendega rikastada õpilaste igapäeva koolielu. Õpime vanemaid pärimuslikke laulumänge ja uuemaid laulumänge ja tantse. Tutvume põgusalt ka laulumängude tekkepõhjustega ja ajalooga

ning oluliste mõistete ja tantsuvõtetega.

Laulumängude mängimine ergutab mängija füüsilist kui vaimset aktiivsust, esitab väljakutse

mängija fantaasiale, leidlikkusele ja osavusele.

Lihtsad katsed kui põnev mäng

Teeme lihtsaid ja põnevaid katseid kodus ja igapäevaelus leiduvate ainetega. Õpime tundma ainete füüsikalisi ja keemilisi omadusi ning nende kasutamist.

Looduse radadel

Looduse radadel on huvitund õpilastele, kes on huvitatud loodusest. Tunnid toimuvad enamjaolt siseruumis, kus uurime loodusega seonduvat: alates puudest ja pilvedest, lõpetades hallituse ja muu põnevaga. Tundides väärtustame looduslikku mitmekesisust, kasutame loodusteaduslikku meetodit, vaatleme, mõistame, selgitame looduses olevaid nähtusi ja protsesse.

Moodulorigami

Huvitunnis hakkame pabermoodulitest kokku panema erinevaid ruumilisi kujusid, nt. loomi, puid, linde.

Kõigepealt tutvume moodulorigami mõiste ja tehnikaga, õpime joonestama ruudustikku ning tutvume füüsika mõistega `hõõrdumisjõud`. Seejarel laseme fantaasia lendu ning hakkame kujukesi looma.
Palun võtke huvitundi kaasa värvilised paberid, joonlaud (30cm), harilik pliiats, käärid ja liim.

Paberi-ja kartongitööd

Selles huvitunnis on sul suurepärane võimalus valmistada paberist ja kartongist ägedaid praktilisi esemeid (õnnitluskaardid, šokolaadikaardid, märkmikud, karbid jne). Õpid kasutama uusi põnevaid tehnikaid ja materjale, millega sa veel tööõpetuse või tarbekunstitundides pole kokku puutunud. Oodatud on kõik kunsti ja meisterdamishuvilised õpilased!

Programmeerimine nullist üheni

Kas oled osav matemaatikas? Või oled sa hea teiste inimeste tundja? Kui sa vastad vähemalt ühele nendest küsimustest jaatavalt, siis meeldib sulle kindlasti arvutiteadus, mis on valdkond, milles kasutatakse arvutit probleemide lahendamiseks. Arvutile teatamine, mida see tegema peab, on programmeerimine. Sa saad nüüd hakata õppima programmeerimist õpetajaga, kes on olnud programmeerija 18 aastat ja õpetanud seda neli aastat. Programmeerimise huvitund toimub 11-12 korda, iga kord 45 minutit. Iga kord õpid sa midagi ise tegema arvutiga. Iga kord teeme midagi põnevat, huvitavat või naljakat. Iga kord on sul vaja mõelda, kuidas mingi ülesanne lahendada. Sa ei pea väga midagi oskama enne, vaid oluline on, et sul on huvi õppida programmeerima.

Robootika

Selles huvitunnis tutvume, millest robotid koosnevad, miks on inimestel vaja roboteid, milliseid roboteid on maailmas olemas. Kasutame meie koolis olevaid erinevaid roboteid. Ehitame ise EV3 roboti ja programmeerime ta lahendama erinevaid praktilisi ülesandeid.

Savi – sellest valmistatud põnevad esemed, vormid, kunstiteosed

 1. Huvitunnis saad õppida erialale omaseid töövõtteid ja tehnikaid.
 2. Valmistada õpitud oskustele vastavalt erinevaid töid.
 3. Näputehnika.
 4. Ribatehnika.
 5. Vormitehnika.
 6. Plaaditehnika.
 7. Segatehnika.

Modelleerimine. (Topsikud, kausid, kujud, pannood, loomad/linnud, kruusid, kaanega anumad)

Tervis ja esmaabi

Siin tunnis saab teada, kuidas iseenda ja teiste tervist hoida. Õpime eristama, mis võiks olla tervislik ja mis mitte. Õpime ka ära tundma, millal keegi vajab abi ning kuidas käituda keerulistes olukordades (kui ei tea, mida teha).

7.-9. klass

Bänd

Tule muusikuks! Loome bändi mis koosneb vokalistist, kahest kitarristist, trummarist ning bassistist. Õpime oma instrumente helipulti ühendama ning üksteisega koos üht laulu mängima.

Varasem muusikukogemus pole nõutud.

Ettevõtlus ja õpilasfirmad

Ettevõtluse huvitunnis on sul võimalik midagi täitsa ise ette võtta ja luua! Siin saad sa olla loov ja leida ise lahendusi probleemidele.  Huvitunnis on palju praktilisi tegevusi, mille kaudu õpitakse tundma majandusega seonduvat, suheldakse ja õpitakse tegema koostööd. See huvitund annab sulle palju oskusi igapäevaeluks ja tulevikuks

Filmianalüüs (inglise keeles)

Kas Sulle meeldib filme vaadata ja oled huvitatud inglise keelest? Tule vaatame filme koos, mõnusas seltskonnas! Äkki näed midagi ennenägematut ja leiad endale uusi lemmikuid – ägedaid filme, näitlejaid, režissööre. Huvitunnis ,,Filmianalüüs (inglise keeles)’’ vaatame ingliskeelseid filme erinevatel huvitavatel teemadel. Pärast filme vestleme ja arutleme inglise keeles selle üle, mida oleme vaadanud. Vaatame 10 nädala jooksul kokku 2-3 filmi. NB! Kõik filmid on inglise keeles ja kõikidel filmidel ei pruugi olla eestikeelseid subtiitreid. Huvitunnis osalemise eelduseks on inglise keele oskus.

Heategevus – muudame maailma paremaks!

Heategevuse huvitunnis on sul võimalus teha head ja toetada neid, kes on meie ümber. Õpime tundma erinevaid viise, kuidas heategevust üldse teha saab, milleks on see vajalik ja millised on võimalused ise midagi ära teha, et meid ümbritsev oleks veelgi parem. Huvitundide raames käivad meil külalised, käime ise külas, uurime, suhtleme ning tegutseme. Tundide lõpuks on sul võimalus ise viia läbi mõni heategevusega seotud projekt koolis või kodukohas!

Looduse radadel

Looduse radadel on huvitund õpilastele, kes on huvitatud loodusest. Tunnid toimuvad enamjaolt siseruumis, kus uurime loodusega seonduvat: alates puudest ja pilvedest, lõpetades hallituse ja muu põnevaga. Tundides väärtustame looduslikku mitmekesisust, kasutame loodusteaduslikku meetodit, vaatleme, mõistame, selgitame looduses olevaid nähtusi ja protsesse.

Loogika-ja mõtlemisülesanded

1. Saad arendada keerulisemate mõtlemisülesannete lahendamise oskust.

2. Selles huvitunnis on võimalik tugevdada oma teadmisi ja oskusi põhikooli lõpueksamiteks ning

gümnaasiumi sisseastumiskatseteks.

3. Sa saad endale tõestada, et oled nutikam, kui sa arvasid.

4. Saad laiendada oma valikuvõimalusi edasiõppimiseks peale põhikooli ja gümnaasiumi (IT sektor, majandus-, finants-, pangandus-, kindlustusvaldkonnad, energeetika, inseneriteadus jms)

Robootika

Selles huvitunnis tutvume, millest robotid koosnevad, miks on inimestel vaja roboteid, milliseid roboteid on maailmas olemas. Kasutame meie koolis olevaid erinevaid roboteid. Ehitame ise EV3 roboti ja programmeerime ta lahendama erinevaid praktilisi ülesandeid.

Viipekeele esmakursus

Kas teadsid, et eesti viipekeel on tunnustatud ametliku keelena Eestis? Viipekeele huvitunnis saad trimestri jooksul selgeks viipekeele baasteadmised ning oled suuteline suhtlema elementaarses viipekeeles.

Viipekeel ei ole oluline vaid vaegkuuljate ja kurtide jaoks vaid seda kasutatakse ka juhtudel, kui inimestel on raske ennast väljendada. Huvitunnis tutvud kurtide kultuuriga, saad ise proovida kurdiga suhtlemist ning õpime iseseisvalt keelt kasutama. Viipekeelel on palju boonuseid – tule ja uuri välja, mis need on ja õpi suhtlema oma sõpradega täiesti uudsel moel.

Paberi-ja kartongitööd

Selles huvitunnis on sul suurepärane võimalus valmistada paberist ja kartongist ägedaid praktilisi esemeid (õnnitluskaardid, šokolaadikaardid, märkmikud, karbid jne). Õpid kasutama uusi põnevaid tehnikaid ja materjale, millega sa veel tööõpetuse või tarbekunstitundides pole kokku puutunud. Oodatud on kõik kunsti ja meisterdamishuvilised õpilased!

Programmeerimise 101

Programmeerimise huvitunde on 11-12 toimumiskorda, iga kord 45 minutit. Oled oodatud osalema, kui soovid teha algust programmeerimisega ja leiad, et selle iseseisvalt õppimine on liiga ajakulukas. Huvitundide juhendaja on olnud programmeerija 18 aastat ja õpetanud seda neli aastat ning nüüd on tal võimalus õppida seda õpetada sulle. Huvitundide kestel valmistad ühe arvutirakenduse, mis toimib veebilehitsejas. Ehitame koos  toitumisorienteerumise mängu, mille kestel õpid kasutama vastavaid tehnoloogiaid ning saad ka lisateadmisi toitumise kohta. Kogutud teadmiste ja oskustega saad valmistada oma programme. Kuna tegemist on kiirkursusega, siis ei pruugi me nimetatud mängu valmis jõuda, ent sina saad endale vajalikud alused, et seejärel iseseisvalt jätkata. Eelteadmisi ma sinult ei oota, sest kõik vajaliku õpid toimumiskordadel. Kasutame arendusvahenditena ainult FOSS’i. Kui sa ei tea, mida see tähendab, siis tule esimeseks korraks kohale ja saad teada!

Savi, sellest valmistatud põnevad esemed, vormid, kunstiteosed

 1. Huvitunnis saad õppida erialale omaseid töövõtteid ja tehnikaid.
 2. Valmistada õpitud oskustele vastavalt erinevaid töid.
 3. Näputehnika.
 4. Ribatehnika.
 5. Vormitehnika.
 6. Plaaditehnika.
 7. Segatehnika.

Modelleerimine. (Topsikud, kausid, kujud, pannood, loomad/linnud, kruusid, kaanega anumad)

Suhtlemine ja konfliktide lahendamine

Siin tunnis saab teada, kuidas saada häid suhteid ning kuidas neid hoida (nii iseenda kui teistega). Õpime mis on emotsioon, kuidas see ära tunda ja mis siis edasi teha. Saab teada, kuidas lahendada konflikte (selleks mängime rollimänge) ning kuidas käituda keerulistes olukordades (kui ei tea, mida teha).

Vene kirjandus

Vene kirjanduse huvitundides õpime vene kirjanikke teoseid, loeme tekste. Huvitund aitab rohkem mõista vene rahvuse iseloomu, läbi erinevate sajandite kirjanduse.