Kool avatud

E - R 10.00 - 14.00

Tel 661 6891

Kool suletud

6.07 - 9.08

Tel 661 6891

Õppeaasta plaan ja eesmärgid

Tallinna Kunstigümnaasiumi 2019/2020 õppeaasta eesmärgid

 • Kooli juubeli väärikas tähistamine
 • Lõimingutegevuste läbiviimine õpitulemustest lähtuvalt
 • Üleüldise digipädevuse tõstmine
 • Liikumisaktiivsuse ja –võimaluste suurendamine

Plaanilised õppenõukogud toimuvad järgmistel aegadel:
21.11.19; 27.11.19; 03.01.20; 05.03.20; 11.03.20; 03.06.20; 18.06.20; 31.08.20

Tallinna Haridusameti ootused koolidele:

 • Enam koostööd erineva haridustaseme asutuste vahel, st parima praktika jagamine
 • Laste/õppurite eripäradega arvestamine (parem ruumi- ja ajakasutus)
 • Rohkem õpetajatevahelist koostööd (sh lõimingu toetamiseks)
 • Muuta MÕK nähtavaks (asutuses „MÕK-spunki” otsimine)
 • Projektides osalemine (sh rahvusvahelised) ja nende algatamine
 • Õppeasutusest väljas õppimine, st õppekäigud, muuseumikülastused, linnaruumi võimaluste kasutamine
 • Õpetajate vahetus, õpilaste ja vanemate kaasamine õpetamisse/juhendamisse
 • Tunnustamine
 • Õppijate suurem koosõppimine
Tallinn.ee