Kool avatud

E - R 9.00 - 15.00

Tel 661 6891

Kantselei avatud

E - R 9.00 - 15.00

Tel 661 6891

Õppeaasta plaan ja eesmärgid

Tallinna Kunstigümnaasiumi 2018/2019 õppeaasta eesmärgid

 • õppijate õpimotivatsiooni toetamine läbi huvitundide sisse viimise
 • õpetajate, õpilaste ja lapsevanemate käitumistavade välja töötamine ja juurutamine
 • koolisisese serveri kasutamise juurutamine õpetajate koostöö tõhustamise eesmärkidel

Plaanilised õppenõukogud toimuvad järgmistel aegadel:
28.11; 03.01; 13.03; 06.06; 18.06; 31.08

Tallinna Haridusameti ootused koolidele:

 • Enam koostööd erineva haridustaseme asutuste vahel, st parima praktika jagamine
 • Laste/õppurite eripäradega arvestamine (parem ruumi- ja ajakasutus)
 • Rohkem õpetajatevahelist koostööd (sh lõimingu toetamiseks)
 • Muuta MÕK nähtavaks (asutuses „MÕK-spunki” otsimine)
 • Projektides osalemine (sh rahvusvahelised) ja nende algatamine
 • Õppeasutusest väljas õppimine, st õppekäigud, muuseumikülastused, linnaruumi võimaluste kasutamine
 • Õpetajate vahetus, õpilaste ja vanemate kaasamine õpetamisse/juhendamisse
 • Tunnustamine
 • Õppijate suurem koosõppimine