Kool suletud,

vastuvõttu ei toimu

alates 8.07 kuni 14.08

Kantselei avatud

E - R 10.00 - 15.00

Tel 661 6891

Pikapäevarühm

PIKAPÄEVARÜHMA PÄEVAPLAAN

12.30-13.20 (40min)   JOONISTAMINE, KOOLIPÄEVAST PUHKAMINE

Joonistades ja värvides õpib laps piirjoontest kinni pidama, arendab peenmotoorikat ja loomingulisust.
Kõik see on oluline eelbaas, kirjaoskuse väljakujunemiseks.
Lisaks teevad lapsed loovülesandeid, otsivad piltidel erinevusi, mõistatavad ja lahendavad ristsõnu.  

13.20-14.20 (1h)   KODUSTE ÜLESANNETE LAHENDAMINE

14.10-14.30 (20min)  SÖÖMINE (suures majas)

15.00-16.30 (1h 30min)   MÄNGIMINE
Klotsidest losside ehitamine, mänguautodega ja pehmete mänguasjadega lustimine.
Vaba tegevus.

MEISTERDAMINE
Peenmotoorilised ülesanded, et puhata õppetööst ja arendada käe- ja sõrmeosavust.
Need on olulised nii kõnearengu arenemisel kuid mõjutavad ka kirjutamisoksust tervikuna.

MUINASJUTTUDE LUGEMINE
Loeme lapsele ette jutte ja palume tal kuuldust jutustada ja joonistada.
Kõneleme oma koolipäevast. Kordame koos luuletusi ja mängime sõnamänge.
Õpime vaikust kuulama: pane silmad kinni, kirjelda, mis hääli sa kuuled.

JALUTAMAS KÄIMINE
Jälgime aastaaegade vahetumist, uurime ilmastiku erinevusi, vaatleme linde ning oravaid, jalutame rannas ning pargis, külastame mänguväljakuid.

ARENDAVAD RINGID
Flöödiõpe, viiuliõpe, laulukoor, sportmängud

16.15-16.30 (30min)  KORISTAME KLASSIRUUMI,
et kinnistada korraarmastust ja harjumust peale tegevust asjad omale kohale tagasi panna.