Kool avatud

E - R 8.00 - 20.00

Tel 661 6891

Kantselei avatud

E - R 8.00 - 16.00

Tel 661 6891

Vabad töökohad

Tallinna Kunstigümnaasium otsib oma meeskonda avatuid, loovaid ja koostöiseid õpetajaid.

Lõimija (juhtkonna liige)

Tema ülesandeks on korraldada kooli õppetööd.

  • Koordineerida juba koolis toimivaid õppetöö alaseid haridusuuendusi ja
    arendada neid edasi koostöös juhtkonnaga.
  • Omab ideid kuidas motiveerida õpilasi ja õpetajaid nende huvidest lähtuvalt.
  • Koordineerib erinevate koordinaatorite tööd sh huvipõhiste ainesektsioonide tööd.
  • On kootsiks/mentoriks õpetajatele erinevate uuenduste juurutamisel.
  • Kaasajastab kooli õppetööga seotud dokumentatsiooni.

Kasuks tuleb vene keele oskus ja organisatsiooni põhiväärtustega tutvumine.

Kool pakub
– mentorit esimesel aastal (koolikultuuriga kurssi viija),
– võimalust osaleda kooli sisestel ja välistel üritustel,
– eneseteostamise võimalust,
– õpetaja kutse taotlemist, kui magistrikraad ei ole omandatud haridusvaldkonnas,
– arenevas meeskonnas töötamist.

Tööga alustamine nii kiirelt kui võimalik.

Kontakt
Mari-Liis Sults, 661 6891
Kandidaatide CV-sid ootame e-posti aadressile kool@koplikool.ee

Klassiõpetajat

Matemaatika õpetajat põhikooli ja gümnaasiumi kitsasse ossa.

Tööga alustamine hiljemalt 21.09.2018

Nõudmised kandidaadile
– magistrikraad,
– avatus haridusuuendustele,
– soov ennast harida ja oskus ennast analüüsida,
– igapäevane arvutikasutamise oskus,
– positiivsus.

Kool pakub
– mentorit esimesel aastal (koolikultuuriga kurssi viija),
– võimalust osaleda kooli sisestel ja välistel üritustel,
– eneseteostamise võimalust,
– õpetaja kutse taotlemist, kui magistrikraad ei ole omandatud haridusvaldkonnas,
– arenevas meeskonnas töötamist.

Kontakt
Mari-Liis Sults, 661 6891
Kandidaatide CV-sid ootame e-posti aadressile kool@koplikool.ee

Tallinn.ee