Kool avatud

E - R 8.00 - 20.00

Tel 661 6891

Kantselei avatud

E - R 8.00 - 16.00

Tel 661 6891

Vastuvõtt 1. klassi

VASTUVÕTT 1. KLASSI


1A

keelekümblusklass

INFO

muu kodukeelega lastele

1B

kunstiklass

INFO

loovuse arendamine

1C

eesti-inglise osaline keelekümblusklass

INFO

7. tundi nädalas toimuvad inglise keeles

1K

kahesuunaline keelekümblusklass

INFO

eesti ja vene kodukeelega õpilased õpivad ühes klassis

1. klassi õpilastele koolikohti on määratud.

1. klasside lastevanemate koosolekud toimuvad 14. juunil kell 17.30 ja 27. augustil kell 17.30 kooli aulas.

Tallinn.ee