Kool avatud

E - R 8.00 - 20.00

Tel 661 6891

Kantselei avatud

E - R 8.00 - 16.00

Tel 661 6891

Vastuvõtt gümnaasiumi

VASTUVÕTT GÜMNAASIUMI

design2

Disain

Endine tarbekunst, parendatud õppekava. Loe edasi
EDASIÕPPIMISVÕIMALUSED

Disainisuund annab põhjaliku ettevalmistuse, et jätkata õpinguid erinevatel erialadel nii Eestis kui välismaal. Näiteks:

 • Eesti Kunstiakadeemia: disain ja tootearendus; ehte- ja sepakunst; graafiline disain; keraamika; klaasikunst; kujunduskunst; moedisain; nahakunst, aksessuaari- ja köitedisain; tekstiilidisain; tootedisain.
 • Tartu Kõrgem Kunstikool: meedia- ja reklaamidisain; mööblidisain ja restaureerimine; nahadisain ja restaureerimine; tekstiil.
 • Tallinna Ülikool: integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö; käsitöötehnoloogiad ja disain (Haapsalu Kolledž).
 • Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia: pärandtehnoloogia; teatrikunsti visuaaltehnoloogia.
 • Tallinna Tehnikaülikool: tootearendus ja robootika.
arhitektuur2

Arhitektuur

Kohustuslik lai matemaatika, uus õppekava. Loe edasi
EDASIÕPPIMISVÕIMALUSED

Arhitektuurisuund annab põhjaliku ettevalmistuse, et jätkata õpinguid erinevatel erialadel nii Eestis kui välismaal. Näiteks:

 • Eesti Kunstiakadeemia: arhitektuur ja linnaplaneerimine; sisearhitektuur.
 • Tallinna Tehnikaülikool: arhitektuur; ehitiste projekteerimineja  ehitusjuhtimine; maastikuarhitektuur ja keskkonnajuhtimine.
 • Eesti Maaülikool: keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus.
media2

Meedia

Uuendatud ja parendatud õppekava. Loe edasi
EDASIÕPPIMISVÕIMALUSED

Meediasuund annab põhjaliku ettevalmistuse, et jätkata õpinguid erinevatel erialadel nii Eestis kui välismaal. Näiteks:

 • Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut: ajakirjandus; integreeritud kunst, muusika ja multimeedia; audiovisuaalne meedia; reklaam ja imagoloogia; ristmeedia filmis ja televisioonis.
 • Eesti Kunstiakadeemia: animatsioon; fotograafia.
 • Tartu Ülikool: ajakirjandus ja kommunikatsioon.
 • Tartu Kõrgem Kunstikool: fotograafia; meedia- ja reklaamidisain.

2020/2021 õppeaastal alustavad 10. klassid komplekteeritakse sisseastumiskatsete alusel järgmistele valikusuundadele (80 õpilast):

 • disain (sisaldab ka vabade kunstide aineid)
 • arhitektuur (kohustuslik lai matemaatika)
 • meedia (sh fotograafia, video ja arvutigraafika)

Vabade kohtade olemasolul toimub vastuvõtt ka 11. ja 12. klassi. Gümnaasiumi vaheklassidesse kandideerijad läbivad sisseastumiskatsed koos 10. klassi kandideerijatega ning sama ajagraafiku alusel. Täpsem info: Jaanika Jõeorg-Kesküla, jaanika.joeorg@koplikool.ee

Sisseastumiskatsete ajakava 2020. kevadel:

3.03. Avatud uste päev. Täpsem info ja registreerimine kodulehel alates veebruarist
16.03. Algab registreerimine sisseastumiskatsetele
2.04. kell 14:00-17:00 Sisseastumiskatsete esimene voor
Hiljemalt 13.04. Kandidaate teavitatakse teise vooru pääsemisest
21.-22.04. Vestlused kandidaatidega graafiku alusel
Hiljemalt 15.05. Kandidaate teavitatakse otsusest vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta

Sisseastumiskatsed koosnevad kahest voorust.
Esimeses voorus on vaja sooritada praktiline ülesanne vastavalt valitud õppesuunale.

Praktilises ülesandes hinnatakse:

 • Koostöö tegemise oskust;
 • Eneseväljendust ja suhtlemisoskust;
 • Loovust ja originaalset mõtlemist;
 • Probleemilahendusoskust;

Sisseastumiskatsete esimene voor toimub 2.04.2019 kell 14:00-17:00.

Registreerimine algab 16.03.2020

Katsetele tuleb kaasa võtta 9. klassi 1. ja 2. trimestri tunnistus ja motivatsioonikiri.
Motivatsioonikirja pikkus on maksimaalselt 1000 tähemärki (tühikuteta) ja selle sisu peab välja tooma kandidaadi kooli ja suunavaliku motivatsiooni. Oluline on ka motivatsioonikirja korrektne vormistus.

Esimesest voorust edasipääsenutega toimub vastuvõtukomisjoni vestlus. Vestlusele pääsemine tehakse õpilastele teatavaks e-kirja teel hiljemalt 13.04.2019

 

Vestlused toimuvad 21.-22.04.2019 vastavalt ajagraafikule, mis tehakse õpilastele teatavaks e-kirja teel.

Vestlusvoorus selgitatakse välja kandidaadi:

 • kooli ja suunavaliku motivatsioon;
 • õpilase eesmärgid ja väärtushinnangud;
 • huvialad ja ühiskondlik aktiivsus;
 • valmisolek olla loov ja ennast arendada lähtuvalt kooli õppesuundadest.

Lisapunkte sisseastumisel annab portfoolio esitamine (õpilase loodud kunstitööd, fotod, videod vms) paberil või digitaalselt.

 

Punktide arvestus

 • praktiline ülesanne, 0 – 20 punkti
 • vestlus, 0 – 20 punkti
 • motivatsioonikiri, 0 – 5 punkti
 • 9. klassi tunnistuse keskmine hinne teisendatakse 5-punkti süsteemist 10-punkti süsteemi, 0 – 10 punkti
 • portfoolio, 0 – 5 punkti

Praktilise ülesande, vestluse, motivatsioonikirja ja 9. klassi tunnistuse hinnete alusel koostatakse nimekiri katsed edukalt läbinud õpilastest. Otsus vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks e-kirja teel hiljemalt kolme nädala jooksul peale katsete toimumist.

Kui sisseastumiskatseteks või vestluseks määratud kuupäeval ei ole õpilasel mõjuvatel põhjustel võimalik kohale ilmuda, palun võtta ühendust arendusjuhiga (Marie Nõgisto, marie.nogisto@koplikool.ee).

Tallinn.ee