Kool avatud

E - R 8.00 - 20.00

Tel 661 6891

Kantselei avatud

E - R 8.00 - 16.00

Tel 661 6891

Vastuvõtt gümnaasiumi

VASTUVÕTT GÜMNAASIUMI

design2

Disain

Endine tarbekunst, parendatud õppekava. Loe edasi
EDASIÕPPIMISVÕIMALUSED

Disainisuund annab põhjaliku ettevalmistuse, et jätkata õpinguid erinevatel erialadel nii Eestis kui välismaal. Näiteks:

 • Eesti Kunstiakadeemia: disain ja tootearendus; ehte- ja sepakunst; graafiline disain; keraamika; klaasikunst; kujunduskunst; moedisain; nahakunst, aksessuaari- ja köitedisain; tekstiilidisain; tootedisain.
 • Tartu Kõrgem Kunstikool: meedia- ja reklaamidisain; mööblidisain ja restaureerimine; nahadisain ja restaureerimine; tekstiil.
 • Tallinna Ülikool: integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö; käsitöötehnoloogiad ja disain (Haapsalu Kolledž).
 • Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia: pärandtehnoloogia; teatrikunsti visuaaltehnoloogia.
 • Tallinna Tehnikaülikool: tootearendus ja robootika.
arhitektuur2

Arhitektuur

Kohustuslik lai matemaatika, uus õppekava. Loe edasi
EDASIÕPPIMISVÕIMALUSED

Arhitektuurisuund annab põhjaliku ettevalmistuse, et jätkata õpinguid erinevatel erialadel nii Eestis kui välismaal. Näiteks:

 • Eesti Kunstiakadeemia: arhitektuur ja linnaplaneerimine; sisearhitektuur.
 • Tallinna Tehnikaülikool: arhitektuur; ehitiste projekteerimineja  ehitusjuhtimine; maastikuarhitektuur ja keskkonnajuhtimine.
 • Eesti Maaülikool: keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus.
media2

Meedia

Uuendatud ja parendatud õppekava. Loe edasi
EDASIÕPPIMISVÕIMALUSED

Meediasuund annab põhjaliku ettevalmistuse, et jätkata õpinguid erinevatel erialadel nii Eestis kui välismaal. Näiteks:

 • Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut: ajakirjandus; integreeritud kunst, muusika ja multimeedia; audiovisuaalne meedia; reklaam ja imagoloogia; ristmeedia filmis ja televisioonis.
 • Eesti Kunstiakadeemia: animatsioon; fotograafia.
 • Tartu Ülikool: ajakirjandus ja kommunikatsioon.
 • Tartu Kõrgem Kunstikool: fotograafia; meedia- ja reklaamidisain.

2018/2019 õppeaastal alustavad 10. klassid komplekteeritakse sisseastumiskatsete alusel järgmistele valikusuundadele (70 õpilast)

 • disain (sisaldab ka vabade kunstide aineid)
 • arhitektuur (kohustuslik lai matemaatika)
 • meedia (sh fotograafia, video ja arvutigraafika)

Sisseastumiskatsed koosnevad kahest voorust.
Esimeses voorus toimub grupitöö, mille käigus lahendatakse üks probleemülesanne.

Grupitöös hinnatakse:

 • Koostöö tegemist grupikaaslastega;
 • Suhtlemisoskust ja eneseväljendust;
 • Võimekust arvestada erinevate arvamustega;
 • Mõtlemise laadi probleemi lahendamisel.

Samal päeval toimub vastuvõtukomisjoni vestlus kandidaatidega. Vestlusvoorus selgitatakse välja kandidaadi:

 • kooli ja suunavaliku motivatsioon;
 • õpilase eesmärgid ja väärtushinnangud;
 • huvialad ja ühiskondlik aktiivsus;
 • valmisolek olla loov ja ennast arendada lähtuvalt kooli õppesuundadest.

Lisapunkte sisseastumisel annab portfoolio esitamine (õpilase loodud kunstitööd, fotod, videod vms) paberil või digitaalselt.

Katsetele tuleb kaasa võtta 9. klassi tunnistus ja motivatsioonikiri.
Motivatsioonikirja pikkus on maksimaalselt 1000 tähemärki (tühikuteta) ja selle sisu peab välja tooma kandidaadi kooli ja suunavaliku motivatsiooni.

Punktide arvestus

 • rühmatöö, 0 – 25 punkti
 • vestlus, 0 – 10 punkti
 • motivatsioonikiri, 0 – 5 punkti
 • 9. klassi tunnistuse keskmine hinne teisendatakse 5-punkti süsteemist 10-punkti süsteemi ning liidetakse testide ja vestluse eest saadud punktide summale
 • portfoolio, 0 – 5 punkti

Praktiliste tööde, vestluse, motivatsioonikirja ja 9. klassi tunnistuse hinnete alusel koostatakse nimekiri katsed edukalt läbinud õpilastest. Otsus vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks e-kirja teel hiljemalt kolme nädala jooksul peale testide toimumist.