Kool avatud

E - R 7.30 - 19.00

Tel 661 6891

Kantselei avatud

E - R 9.00 - 16.00

Tel 661 6891

Vastuvõtt

VASTUVÕTT 2018/2019

VASTUVÕTT 10. KLASSI

design2

Disain

Endine tarbekunst, parendatud õppekava. Loe edasi
EDASIÕPPIMISVÕIMALUSED

Disainisuund annab põhjaliku ettevalmistuse, et jätkata õpinguid erinevatel erialadel nii Eestis kui välismaal. Näiteks:

 • Eesti Kunstiakadeemia: disain ja tootearendus; ehte- ja sepakunst; graafiline disain; keraamika; klaasikunst; kujunduskunst; moedisain; nahakunst, aksessuaari- ja köitedisain; tekstiilidisain; tootedisain.
 • Tartu Kõrgem Kunstikool: meedia- ja reklaamidisain; mööblidisain ja restaureerimine; nahadisain ja restaureerimine; tekstiil.
 • Tallinna Ülikool: integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö; käsitöötehnoloogiad ja disain (Haapsalu Kolledž).
 • Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia: pärandtehnoloogia; teatrikunsti visuaaltehnoloogia.
 • Tallinna Tehnikaülikool: tootearendus ja robootika.
arhitektuur2

Arhitektuur

Kohustuslik lai matemaatika, uus õppekava. Loe edasi
EDASIÕPPIMISVÕIMALUSED

Arhitektuurisuund annab põhjaliku ettevalmistuse, et jätkata õpinguid erinevatel erialadel nii Eestis kui välismaal. Näiteks:

 • Eesti Kunstiakadeemia: arhitektuur ja linnaplaneerimine; sisearhitektuur.
 • Tallinna Tehnikaülikool: arhitektuur; ehitiste projekteerimineja  ehitusjuhtimine; maastikuarhitektuur ja keskkonnajuhtimine.
 • Eesti Maaülikool: keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus.
media2

Meedia

Uuendatud ja parendatud õppekava. Loe edasi
EDASIÕPPIMISVÕIMALUSED

Meediasuund annab põhjaliku ettevalmistuse, et jätkata õpinguid erinevatel erialadel nii Eestis kui välismaal. Näiteks:

 • Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut: ajakirjandus; integreeritud kunst, muusika ja multimeedia; audiovisuaalne meedia; reklaam ja imagoloogia; ristmeedia filmis ja televisioonis.
 • Eesti Kunstiakadeemia: animatsioon; fotograafia.
 • Tartu Ülikool: ajakirjandus ja kommunikatsioon.
 • Tartu Kõrgem Kunstikool: fotograafia; meedia- ja reklaamidisain.


2018/2019 õppeaastal alustavad 10. klassid komplekteeritakse sisseastumiskatsete alusel järgmistele valikusuundadele (70 õpilast)

 • disain (sisaldab ka vabade kunstide aineid)
 • arhitektuur (kohustuslik lai matemaatika)
 • meedia (sh fotograafia, video ja arvutigraafika)

Registreerimine 10. klassi sisseastumiskatsetele on alanud. Katsed toimuvad 27. ja 28. veebruaril algusega 9:00 Registreerumiseks on vaja täita vorm, mis muutub aktiivseks kooli kodulehel kaks nädalat enne katseid 12.02.2018.

Sisseastumiskatsed koosnevad kahest voorust.
Esimeses voorus toimub grupitöö, mille käigus lahendatakse üks probleemülesanne.

Grupitöös hinnatakse:

 • Koostöö tegemist grupikaaslastega;
 • Suhtlemisoskust ja eneseväljendust;
 • Võimekust arvestada erinevate arvamustega;
 • Mõtlemise laadi probleemi lahendamisel.

Samal päeval toimub vastuvõtukomisjoni vestlus kandidaatidega. Vestlusvoorus selgitatakse välja kandidaadi:

 • kooli ja suunavaliku motivatsioon;
 • õpilase eesmärgid ja väärtushinnangud;
 • huvialad ja ühiskondlik aktiivsus;
 • valmisolek olla loov ja ennast arendada lähtuvalt kooli õppesuundadest.

Lisapunkte sisseastumisel annab portfoolio esitamine (õpilase loodud kunstitööd, fotod, videod vms) paberil või digitaalselt.

Katsetele tuleb kaasa võtta 9. klassi tunnistus ja motivatsioonikiri.
Motivatsioonikirja pikkus on maksimaalselt 1000 tähemärki (tühikuteta) ja selle sisu peab välja tooma kandidaadi kooli ja suunavaliku motivatsiooni.

Punktide arvestus

 • rühmatöö, 0 – 25 punkti
 • vestlus, 0 – 10 punkti
 • motivatsioonikiri, 0 – 5 punkti
 • 9. klassi tunnistuse keskmine hinne teisendatakse 5-punkti süsteemist 10-punkti süsteemi ning liidetakse testide ja vestluse eest saadud punktide summale
 • portfoolio, 0 – 5 punkti

Praktiliste tööde, vestluse, motivatsioonikirja ja 9. klassi tunnistuse hinnete alusel koostatakse nimekiri katsed edukalt läbinud õpilastest. Otsus vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks e-kirja teel hiljemalt kolme nädala jooksul peale testide toimumist.

VASTUVÕTT 1. KLASSI


1A

keelekümblusklass

INFO

muu kodukeelega lastele

1B

kunstiklass

INFO

loovuse arendamine

1C

eesti-inglise osaline keelekümblusklass

INFO

7. tundi nädalas toimuvad inglise keeles

1K

kahesuunaline keelekümblusklass

INFO

eesti ja vene kodukeelega õpilased õpivad ühes klassis

Tallinna Kunstigümnaasiumi 1. klassides on veel vabu kohti. Lapsevanem saab valida nelja esimese klassi vahel. Klasside erinevust ja sisu saab vaadata klõpsates punastele liikuvatele ruutudele.

Avaldusi saavad esitada kõik soovijad ka need, kes ei ela Tallinnas. Täiendavaid küsimusi selle osas saab esitada direktorile telefonil 6616891 või e-postile mari-liis.sults@koplikool.ee

Lisaks avaldusele peab kooli esitama ka

 • lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse) koopia;
 • tervisekaardi, mille tegemist soovime alustada aegsasti perearsti juures;
 • koolivalmiduskaardi, mille väljastab lasteaed.

Nimetatud dokumente võib koolile esitada kuni 31.08.2017

1.klasside koosolekud toimuvad 28.08.2017 kell 18:00 oma klassijuhataja juures. 1. klassi õpilased võib kaasa võtta. Nemad saavad omavahel tutvuda saalis koos mängides.

Eelkool

Tallinna Kunstigümnaasiumi eelkool alustab 1.10.2017

Koos hakkab käima kolm rühma.

E õhtul, segarühm eesti ja vene kodukeelega lastele 16:30 – 18:15
T hommikul, eesti kodukeelega laste rühm 8:15 – 10:00
K hommikul, vene kodukeelega laste rühm 8:15 – 10:00

Kuutasu on 30 eurot. Sellest moodustab osalustasust 15 eurot ja kohalkäimise tasu teise 15 eurot. Osalustasu tuleb tasuda isegi siis, kui laps on terve kuu haige. Lapsevanemaga sõlmitakse leping.

Eelkooli saab lapse registreerida allolevalt lingilt

Lastevanematega võetakse ühendust augusti lõpus ning septembris toimub eelkooli koosolek.