Kool avatud

E - R 8.00 - 20.00

Tel 661 6891

Kantselei avatud

E - R 8.00 - 16.00

Tel 661 6891

Õppeaasta plaan ja eesmärgid

Tallinna Kunstigümnaasiumi 2021/2022 õppeaasta eesmärgid

 1. Kunstigümnaasiumi õpilased saavad eesti keelest aru ning räägivad, loevad ja kirjutavad eesti keeles.
 2. Iga kuu on läbi viidud vähemalt üks Tallinna haridusameti poolt väljakuulutatud teema-aastaga “Liikumine, tervise ja koolispordi aasta” seonduv tegevus.
 3. Kunstigümnaasiumi õpetajate hulgas on kaks korda aastas läbi viidud tööalase rõõmu rahuloluküsitlus.
 4. Kunstigümnaasiumi lapsevanemad on saanud võimaluse osaleda Lapsevanemate Koolis, mis on toimunud vähemalt kolm korda õppeaastas.

Plaanilised õppenõukogud toimuvad järgmistel aegadel:
24.11PK; 30.11G; 16.03 PK; 22.03 G; 8.06 PK; 13.06 G; 16.06 PK ; 26.08PK+G

Tallinna Haridusameti ootused koolidele:

 • Enam koostööd erineva haridustaseme asutuste vahel, st parima praktika jagamine
 • Laste/õppurite eripäradega arvestamine (parem ruumi- ja ajakasutus)
 • Rohkem õpetajatevahelist koostööd (sh lõimingu toetamiseks)
 • Muuta MÕK nähtavaks (asutuses „MÕK-spunki” otsimine)
 • Projektides osalemine (sh rahvusvahelised) ja nende algatamine
 • Õppeasutusest väljas õppimine, st õppekäigud, muuseumikülastused, linnaruumi võimaluste kasutamine
 • Õpetajate vahetus, õpilaste ja vanemate kaasamine õpetamisse/juhendamisse
 • Tunnustamine
 • Õppijate suurem koosõppimine