Kool avatud

E - R 8.00 - 20.00

Tel 661 6891

Kantselei avatud

E - R 8.00 - 16.00

Tel 661 6891

Õppeaasta plaan ja eesmärgid

Tallinna Kunstigümnaasiumi 2020/2021 õppeaasta eesmärgid

 • Õpetajate töörõõmu ja -rahulolu kaardistamine
 • Digipädevuste arendamine kooliastmeti
 • Keelekümblus 10 väärikas tähistamine
 • Klassijuhataja töö tähelepanu all hoidmine

Plaanilised õppenõukogud toimuvad järgmistel aegadel:
27.11; 19.03; 7.06; 16.06 (PK ja G lõpetamine); 25.08

Tallinna Haridusameti ootused koolidele:

 • Enam koostööd erineva haridustaseme asutuste vahel, st parima praktika jagamine
 • Laste/õppurite eripäradega arvestamine (parem ruumi- ja ajakasutus)
 • Rohkem õpetajatevahelist koostööd (sh lõimingu toetamiseks)
 • Muuta MÕK nähtavaks (asutuses „MÕK-spunki” otsimine)
 • Projektides osalemine (sh rahvusvahelised) ja nende algatamine
 • Õppeasutusest väljas õppimine, st õppekäigud, muuseumikülastused, linnaruumi võimaluste kasutamine
 • Õpetajate vahetus, õpilaste ja vanemate kaasamine õpetamisse/juhendamisse
 • Tunnustamine
 • Õppijate suurem koosõppimine