Kool avatud

E - R 8.00 - 20.00

Tel 661 6891

Kantselei avatud

E - R 8.00 - 16.00

Tel 661 6891

Vastuvõtt 1. klassi

VASTUVÕTT 1. KLASSI


1A

keelekümblusklass

INFO

muu kodukeelega lastele

1B

kunstiklass

INFO

loovuse arendamine

1C

eesti-inglise osaline keelekümblusklass

INFO

7. tundi nädalas toimuvad inglise keeles

1K

kahesuunaline keelekümblusklass

INFO

eesti ja vene kodukeelega õpilased õpivad ühes klassis

1.klasside klassijuhatajatega toimuvad lastevanemate koosolekud 26.augustil algusega kell 18:00

Tallinna Kunstigümnaasiumi esimesed klassid komplekteeritakse vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele 21.12.2011 nr 132 “Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord” (https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=122143&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp).

Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Lapsevanem esitab taotluse alates 1. märtsist, kas:
• eKooli kaudu (eKooli kasutajaks saamise ja taotluse täitmise juhend Haridusameti lehel)
või
• paberkandjal Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus)

Olulised tähtajad kooli astumisel 2021. aastal:

  • 1.-26. märtsil saab esitada taotlusi eKoolis või kirjalikult Tallinna Haridusametisse.6Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil või kui taotlus on esitatud paberkandjal, siis lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil.
  • Seejärel, hiljemalt 10. juuniks on lapsevanemal kohustus esitada koolile avaldus lapse sinna õppima asumise kohta või teatada õppekohast loobumisest.
  • Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks.
  • Alates 11. juunist on koolil õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida kooli vastuvõtu tingimuste ja korra järgi.

Kooli 1. klassi õpilaste nimekirja registreerimiseks on vajalikud:

Esita dokumendid 1. klassi SIIT VORMILT (DISTANTSILT)

Juhul, kui vanem soovib kooli vahetada, teatab ta oma soovist koolile kirjalikult.

Info 1. klassi lastevanematele Haridusameti kodulehel

1. klassiks vajalike koolitarvete nimekiri asub SIIN.