Kool avatud

E - R 8.00 - 20.00

Tel 661 6891

Kantselei avatud

E - R 8.00 - 16.00

Tel 661 6891

Vastuvõtt gümnaasiumi

VASTUVÕTT GÜMNAASIUMI

design2

Disain

Endine tarbekunst, parendatud õppekava. Loe edasi
EDASIÕPPIMISVÕIMALUSED

Disainisuund annab põhjaliku ettevalmistuse, et jätkata õpinguid erinevatel erialadel nii Eestis kui välismaal. Näiteks:

 • Eesti Kunstiakadeemia: disain ja tootearendus; ehte- ja sepakunst; graafiline disain; keraamika; klaasikunst; kujunduskunst; moedisain; nahakunst, aksessuaari- ja köitedisain; tekstiilidisain; tootedisain.
 • Tartu Kõrgem Kunstikool: meedia- ja reklaamidisain; mööblidisain ja restaureerimine; nahadisain ja restaureerimine; tekstiil.
 • Tallinna Ülikool: integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö; käsitöötehnoloogiad ja disain (Haapsalu Kolledž).
 • Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia: pärandtehnoloogia; teatrikunsti visuaaltehnoloogia.
 • Tallinna Tehnikaülikool: tootearendus ja robootika.
arhitektuur2

Arhitektuur

Kohustuslik lai matemaatika, uus õppekava. Loe edasi
EDASIÕPPIMISVÕIMALUSED

Arhitektuurisuund annab põhjaliku ettevalmistuse, et jätkata õpinguid erinevatel erialadel nii Eestis kui välismaal. Näiteks:

 • Eesti Kunstiakadeemia: arhitektuur ja linnaplaneerimine; sisearhitektuur.
 • Tallinna Tehnikaülikool: arhitektuur; ehitiste projekteerimineja  ehitusjuhtimine; maastikuarhitektuur ja keskkonnajuhtimine.
 • Eesti Maaülikool: keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus.
media2

Meedia

Uuendatud ja parendatud õppekava. Loe edasi
EDASIÕPPIMISVÕIMALUSED

Meediasuund annab põhjaliku ettevalmistuse, et jätkata õpinguid erinevatel erialadel nii Eestis kui välismaal. Näiteks:

 • Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut: ajakirjandus; integreeritud kunst, muusika ja multimeedia; audiovisuaalne meedia; reklaam ja imagoloogia; ristmeedia filmis ja televisioonis.
 • Eesti Kunstiakadeemia: animatsioon; fotograafia.
 • Tartu Ülikool: ajakirjandus ja kommunikatsioon.
 • Tartu Kõrgem Kunstikool: fotograafia; meedia- ja reklaamidisain.

Anname teada, et Tallinna Kunstigümnaasiumi vastuvõtukatsed gümnaasiumisse toimuvad sellel aastal interneti vahendusel.

Tallinna Kunstigümnaasiumi 10. klassi sisseastumiskatsed on lõppenud.

2020/2021 õppeaastal alustavad 10. klassid komplekteeritakse sisseastumiskatsete alusel järgmistele valikusuundadele (80 õpilast):

 • disain (sisaldab ka vabade kunstide aineid)
 • arhitektuur (kohustuslik lai matemaatika)
 • meedia (sh fotograafia, video ja arvutigraafika)

Vabade kohtade olemasolul toimub vastuvõtt ka 11. ja 12. klassi. Gümnaasiumi vaheklassidesse kandideerijad läbivad sisseastumiskatsed koos 10. klassi kandideerijatega ning sama ajagraafiku alusel. Täpsem info: Jaanika Jõeorg-Kesküla, jaanika.joeorg@koplikool.ee

Katsete ajakava ning ülesehitus on järgmine:

10.-14.06 1. voor, mil toimub registreerimine sisseastumiskatsetele, palume esitada kõik nõutud dokumendid siin
15.06 kell 10.00 1. vooru tulemused, kandidaate teavitatakse teise vooru pääsemisest.
15.06. kell 11:00-15:00 Ülesanded suundade järgi  kell 10:50 ning tööde esitamise keskkond.
16.06 2. vooru tulemused, kandidaate teavitatakse kolmandasse vooru pääsemisest.
17.06 3. voor, grupivestlused zoom.us keskkonnas ajakava alusel (kandidaate igas vestlusgrupis maksimaalselt 3-5).
19.06 Kandidaate teavitatakse otsusest vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta.

Sisseastumiskatsed koosnevad kolmest voorust.

Esimeses voorus on vaja esitada etteantud lingi kaudu nõutud dokumendid:
 • 9. klassi 1.-2. trimestri tunnistus, 1. poolaasta tunnistus või 1.-3. veerandi tunnistus;
 • võimalusel portfoolio (õpilase loodud kunstitööd, fotod, videot vms);
 • motivatsioonikiri, mille pikkus on maksimaalselt 1000 tähemärki (tühikuteta) ja selle sisu peab välja tooma kandidaadi kooli ja suunavaliku motivatsiooni. Oluline on ka motivatsioonikirja korrektne vormistus.
 • Videotutvustus (2 minutit), mis peab kajastama järgmisi punkte:
 • Näide olukorrast, kus oled teinud teistega edukat koostööd;
 • Näide olukorrast, kus oled andnud oma panuse mõnele probleemile lahenduse leidmiseks;
 • Näide olukorrast, kus oled olnud avatud uutele ideedele;
 • Leia video tegemiseks loov lahendus.

Teises voorus sooritada praktiline ülesanne vastavalt valitud õppesuunale.

Praktilises ülesandes hinnatakse:

 • Eneseväljendust;
 • Loovust ja originaalset mõtlemist;
 • Probleemilahendusoskust;
Kolmandas voorus ehk vestlusvoorus selgitatakse välja kandidaadi:
 • kooli ja suunavaliku motivatsioon;
 • koostöö tegemise oskus ja suhtlemisoskus;
 • õpilase eesmärgid ja väärtushinnangud;
 • huvialad ja ühiskondlik aktiivsus;
 • valmisolek olla loov ja ennast arendada lähtuvalt kooli õppesuundadest.

Lisapunkte sisseastumisel annab portfoolio esitamine (õpilase loodud kunstitööd, fotod, videod vms) paberil või digitaalselt.

 

Punktide arvestus

Tavapäraselt

Eriolukorra ajal
Praktiline ülesanne (rühmatöö, kus lahendatakse probleemülesannet) 0 – 20 p Videotutvustus etteantud teemal 0 – 10 p

Väärtuspõhine loovülesanne 0 – 10 p

Vestlus (üks inimene korraga) 0 – 20 p Grupivestlus interneti vahendusel

(5-7 kandidaati samal ajal) 0 – 20 p

Motivatsioonikiri 0 – 5 p

(paberkandjal vestlusele tulles)

Motivatsioonikiri 0 – 5 p

(digitaalselt dokumentide esitamisel)

9. klassi tunnistuse keskmine hinne 0 – 10 p

(paberkandjal vestlusele tulles)

9. klassi tunnistuse keskmine hinne 0 – 10 p

(digitaalselt dokumentide esitamisel)

Portfoolio 0 – 5 p

(esitatakse vestlusel)

Portfoolio 0 – 5 p

(digitaalselt dokumentide esitamisel)

Kokku on võimalik saada 60 p

Praktilise ülesande, vestluse, motivatsioonikirja, portfoolio ja 9. klassi tunnistuse hinnete alusel koostatakse nimekiri katsed edukalt läbinud õpilastest. Otsus vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks e-kirja teel hiljemalt 19.06.2020.

Kui sisseastumiskatsetest või vestlustest määratud kuupäeval ei ole õpilasel mõjuvatel põhjustel võimalik osa võtta, siis palun võtta ühendust kommunikeerijaga (Jaanika Jõeorg-Kesküla, jaanika.joeorg@koplikool.ee).

Tallinn.ee