Kool avatud

E - R 8.00 - 20.00

Tel 661 6891

Kantselei avatud

E - R 8.00 - 16.00

Tel 661 6891

Vastuvõtt gümnaasiumi

VASTUVÕTT GÜMNAASIUMI

design2

Disain

Endine tarbekunst, parendatud õppekava. Loe edasi
EDASIÕPPIMISVÕIMALUSED

Disainisuund annab põhjaliku ettevalmistuse, et jätkata õpinguid erinevatel erialadel nii Eestis kui välismaal. Näiteks:

 • Eesti Kunstiakadeemia: disain ja tootearendus; ehte- ja sepakunst; graafiline disain; keraamika; klaasikunst; kujunduskunst; moedisain; nahakunst, aksessuaari- ja köitedisain; tekstiilidisain; tootedisain.
 • Tartu Kõrgem Kunstikool: meedia- ja reklaamidisain; mööblidisain ja restaureerimine; nahadisain ja restaureerimine; tekstiil.
 • Tallinna Ülikool: integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö; käsitöötehnoloogiad ja disain (Haapsalu Kolledž).
 • Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia: pärandtehnoloogia; teatrikunsti visuaaltehnoloogia.
 • Tallinna Tehnikaülikool: tootearendus ja robootika.
arhitektuur2

Arhitektuur

Kohustuslik lai matemaatika, uus õppekava. Loe edasi
EDASIÕPPIMISVÕIMALUSED

Arhitektuurisuund annab põhjaliku ettevalmistuse, et jätkata õpinguid erinevatel erialadel nii Eestis kui välismaal. Näiteks:

 • Eesti Kunstiakadeemia: arhitektuur ja linnaplaneerimine; sisearhitektuur.
 • Tallinna Tehnikaülikool: arhitektuur; ehitiste projekteerimineja  ehitusjuhtimine; maastikuarhitektuur ja keskkonnajuhtimine.
 • Eesti Maaülikool: keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus.
media2

Meedia

Uuendatud ja parendatud õppekava. Loe edasi
EDASIÕPPIMISVÕIMALUSED

Meediasuund annab põhjaliku ettevalmistuse, et jätkata õpinguid erinevatel erialadel nii Eestis kui välismaal. Näiteks:

 • Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut: ajakirjandus; integreeritud kunst, muusika ja multimeedia; audiovisuaalne meedia; reklaam ja imagoloogia; ristmeedia filmis ja televisioonis.
 • Eesti Kunstiakadeemia: animatsioon; fotograafia.
 • Tartu Ülikool: ajakirjandus ja kommunikatsioon.
 • Tartu Kõrgem Kunstikool: fotograafia; meedia- ja reklaamidisain.

Dokumentide esitamine I vooru on alanud. Vaata infot allpool

2022/2023 õppeaastal alustavad 10. klassid komplekteeritakse sisseastumiskatsete alusel järgmistele valikusuundadele (kokku 80 õpilast):

 • disain (sisaldab ka vabade kunstide aineid)
 • arhitektuur (kohustuslik lai matemaatika)
 • meedia (sh fotograafia, video ja arvutigraafika)

Vabade kohtade olemasolul toimub vastuvõtt ka 11. ja 12. klassi. Gümnaasiumi vaheklassidesse kandideerijad läbivad sisseastumiskatsed koos 10. klassi kandideerijatega ning sama ajagraafiku alusel. Täpsem info: Marie Nõgisto,     elis.martinson@kunst.edu.ee

Sisseastumiskatsete ajakava 2022. kevadel:

 

11.03. Avatud uste päev veebis.
23.03. Digitaalselt dokumentide esitamine I vooru. Sisesta dokumendid siin: https://forms.office.com/r/KfXPPwjPJc
8.04. II vooru suunapõhine praktiline töö veebis
25.-29.04. III vooru vestlused vaheajal, veebis

Sisseastumiskatsed koosnevad kolmest voorust: dokumentide esitamine, praktiline töö ja vestlus.

Esimene voor seisneb digitaalselt dokumentide esitamises. Esitamisele kuuluvad:

 • 9. klassi 1.-2. trimestri tunnistus, 1. poolaasta tunnistus või 1.-3. veerandi tunnistus;
 • võimalusel portfoolio (õpilase loodud kunstitööd, fotod, videot vms);
 • motivatsioonikiri, mis on korrektselt vormistatud, mille pikkus on maksimaalselt 1000 tähemärki (tühikuteta) ja mille sisu toob välja kandidaadi kooli ja suunavaliku motivatsiooni;
 • videotutvustus.
  Videotutvustus on lühike klipp, mis kajastab järgmisi punkte:
  – Näide olukorrast, kus oled teinud teistega edukat koostööd;
  – Näide olukorrast, kus oled andnud oma panuse mõnele probleemile lahenduse leidmiseks;
  – Näide olukorrast, kus oled olnud avatud uutele ideedele;
  Leia video tegemiseks loov lahendus!
  Video pikkus on kuni 2 minutit..

Esimesest voorust pääsevad edasi kandidaadid, kelle tulemus on vähemalt 50% saadavate punktide maksimumist.

Teise ja kolmanda vooru korraldus sõltub sellest, kas antud hetkel on tegu tavaolukorraga või on vajalik sisseastumiskatsete läbiviimine distantsilt.

Teine voor on praktilise töö voor, mille käigus tavaolukorras sooritatakse kaks ülesannet::

 • Iseseisev praktiline töö, mis toimub vastavalt valitud õppesuunale (disain, meedia, arhitektuur). Hinnatakse kandidaadi loovust ning originaalset mõtlemist.
 • Grupitöö. Hinnatakse koostöö tegemise oskust, suhtlemisoskust ja eneseväljendust ning probleemilahendusoskust.

Distantsilt tehtavate sisseastumiskatsete korral toimub teine voor digitaalselt ning sooritatakse väärtuspõhine loovülesanne vastavalt valitud õppesuunale. Hinnatakse eneseväljendust, loovust ning originaalset mõtlemist ja probleemilahendusoskust.

Teisest voorust pääsevad edasi kandidaadid, kelle tulemus on vähemalt 50% saadavate punktide maksimumist.

Kolmandas voorus toimub teisest voorust edasipääsenutega vastuvõtukomisjoni vestlus. Tavaolukorras toimub vestlus õpilase ja komisjoni vahel koolimajas. Distantsilt tehtavate katsete korral toimub vestlus digitaalselt grupis videokõnena.

Vestlusel selgitatakse välja kandidaadi kooli ja suunavaliku motivatsioon, õpilase eesmärgid ja väärtushinnangud, huvialad ja ühiskondlik aktiivsus, valmisolek olla loov ja ennast arendada lähtuvalt kooli õppesuundadest.

Vestlused toimuvad õpilastele edastatud graafiku alusel.

Lisapunkte sisseastumisel annab portfoolio esitamine (õpilase loodud kunstitööd, fotod, videod vms) paberil või digitaalselt.

 

Punktide arvestus tavaolukorras:

 • praktiline töö 0 – 20 punkti;
 • vestlus 0 – 20 punkti;
 • motivatsioonikiri 0 – 5 punkti;
 • 9. klassi tunnistuse keskmine hinne teisendatakse 5-punkti süsteemist 10-punkti süsteemi, 0 – 10 punkti;
 • lisapunkte sisseastumisel annab portfoolio esitamine (õpilase loodud kunstitööd, fotod, videod vms) paberil või digitaalselt, 0 – 5 punkti;
 • kokku on võimalik saada maksimaalselt 60 punkti.

Punktide arvestus distantsilt tehtavate katsete puhul:

 • videotutvustus etteantud teemal 0 – 10 punkti;
 • väärtuspõhine loovülesanne 0 – 10 punkti;
 • grupivestlus interneti vahendusel 0 – 20 p;
 • motivatsioonikiri 0 – 5 p;
 • 9. klassi tunnistuse keskmine hinne 0 – 10 p;
 • portfoolio 0 – 5 p.

Kolme vooru tulemuste alusel koostatakse nimekiri katsed edukalt läbinud õpilastest.