Suvemäe

Tallinna Kunstigümnaasium avab 01.09.2019 põhikoolis uue õppesuuna, mille nimetuseks on Suvemäe Kool.

Tegemist on Kunstigümnaasiumi osakonnana toimiva kooliga. Kõik õpilased, kes Suvemäe Kooli tulevad, on Tallinna Kunstigümnaasiumi õpilased.

Uus kooliosa hakkab tegutsema demokraatliku hariduse põhimõtetel. Demokraatliku hariduse viis peamist postulaati on:

  • õpilased õpivad oma huvist lähtuvalt kooliastme põhistes rühmades (tavapäraseid klasse ei ole);
  • õpilased otsustavad oma õppeprotsessi, -sisu ja – viisi üle ise iganädalastel kooli üldkogunemistel, kus osalevad ka õpetajad (ennastjuhtiv ja personaliseeritud õpe);
  • iga õpilane kohtub oma õpetaja (coachiga) iganädalaselt ja seab eesmärke oma õpiteele ja reflekteerib saavutatut;
  • koolis ei ole õppeklasse, kuid on tegevuskeskused (teadus, kunst, keeled jne)
  • õppevormideks on töötoad (õpetajate ja õpilaste poolt läbiviidud), koolimajast väljas õppimine, töövarjuks olemine, õppekava järgsed tunnid, personaalsed kokkulepped õpetajaga, vaba mäng jne.

Selleks, et õpitulemuste saavutamine oleks jälgitav, soovib Suvemäe Kool osaleda kõikides riiklikult ette nähtud tasemetöödes ja eksamitel. Suvemäe Koolis õpivad lapsed õppimine riikliku õppekava piirides, kuid õppevormiga, mis on Eestis seni vähetuntud.

 

Suvemäe Kooli ettevalmistavas osas on juba toimunud kaks seminari lapsevanematele, millest esimene on järelvaadatav siit: http://bit.ly/suvemae.

Seminaride ettekannetega on võimalik tutvuda siin:

Mari-Liis Sults siit:  https://prezi.com/p/378s5abxu2ke/tkg-ja-de/

Charlie Moreno-Romero siit:  https://docs.google.com/presentation/d/1RWDSdsZMGdFmvyGgs1Z6TB1ABSR7jM4HaxKiWAPplS8/present?ueb=true#slide=id.p

 

Kui teil on huvi oma lapse toomise vastu demokraatlikusse kooli, palun lisage oma andmed siia: http://bit.ly/sooviavaldus

Esimesel õppeaastal soovime vastu võtta 60 – 80 õpilast vanuses 6 – 15 (1.-9. klass). Kõikide peredega peetakse enne vastuvõttu vestlus, mille sisuks on demokraatliku hariduse põhimõtete ühene mõistmine ning pere ja kooli vahel sõlmitakse kokkulepped ka kirjalikult. Kui soovijaid on rohkem, siis muutub otsustavaks avalduse esitamise tähtaeg ja õpilaste arvu suhted erinevates kooliastmetes.

 

Sotsiaalmeedias on võimalik ka liituda kahe demokraatliku hariduse grupiga

https://www.facebook.com/estoniandemocraticeducation/

https://www.facebook.com/groups/suvemae/

 

Kontakti saab võtta kooli üldtelefonil, kuid soovitame pigem saata e-kirja üldmeilile kool@koplikool.ee , mis saab operatiivselt vastatud.